Aktuelle projekter

På Aalborg Tekniske Gymnasium er der igangsat internationale mobilitetsprojekter for lærere og elever.

Erasmus+ KA2 (Strategiske partnerskaber)

Future Food 2021

Projektet er et strategisk skolepartnerskab i EU’s rammeprogram ERASMUS, projektet løber i perioden 2019-2021 og involverer fem forskellige gymnasieskoler i EU. Skolerne præsenteres nedenfor. I hvert projektår sender de deltagende skoler 5-6 elever til, sammen med 2 lærere, at deltage i internationale workshops. Fokus for projektet er FUTURE FOOD gennem en videnskabelig tilgang og udveksling af god praksis skolerne imellem indenfor tre områder: strategiske, pædagogiske og læringsmæssige områder.

Skolerne vil gennem projektet arbejde med FNs verdensmål for bæredygtig udvikling. Der vil blive arbejdet med emnet FOOD med afsæt i fagene bioteknologi, matematik, kemi, biologi, fysik, samfundsfag, historie, engelsk, teknologi m.fl.

Fokusområderne for de forskellige workshops fremgår ved hver præsentation nedenfor.

Først en præsentation af de deltagende skoler:

Præsentation af medvirkende skoler

Lycée Scientifique et Technologique Nicephore NIEPCE, Chalon Sur Saône, France

http://www.cite-niepce-balleure.fr/

BG Georgigasse (Graz International Bilingual School) Graz, Østrig

http://www.gibs.at/

Forløb med Future Food

Erasmus+ KA1 (Elevmobilitet)

Barcelona

Aalborg Tekniske Gymnasium har elever, som rejser til Barcelona i 3-4 ugers praktik i forskellige startup-virksomheder og oplever den spanske storby.

Eleverne flyver til Spanien sammen med et par lærere og bliver hentet af dem igen, men i den mellemliggende periode er eleverne på egen hånd i Barcelona.

Formålet med praktikopholdet i Barcelona er, at eleverne lærer at klare sig selv og således får en forståelse for den kultur, de befinder sig i. Derudover er Barcelona som destination relevant for eleverne, da byen byder på megen interessant arkitektur og har en iværksætterpuls.

Når praktikopholdet er slut, og eleverne er tilbage på gymnasiet igen, arbejder de videre med iværksætteri og bruger deres praktikvirksomheder i Barcelona som cases.

Opholdet er finansieret ved hjælp af Erasmus+-midler.

I 2022-23 rejser studieretningen Innovation og teknologi til Barcelona. 

Se mere fra 2019-turen i videoen herunder:

London

I løbet af 2.g rejser Beredskabslinjen typisk tre uger til London, hvor de er i praktik hos virksomheder fem dage om ugen. Hjemmefra vælger eleverne, hvilke virksomheder de kunne tænke sig at arbejde i. Derefter forsøger man at matche eleverne op med virksomheder tættest på deres ønsker. Mens eleverne er i London er de privat indkvarteret. 

I efteråret 2019 var Kasper Würtz og Sofie Søgaard afsted, og de kom i praktik hos henholdvis en privat fodboldklub og en cityfarm. 

"Man lærer en helt ny kultur at kende og bliver bedre til at kommunikere," siger Sofie Søgaard, som dog også pointerer, at det i høj grad er op til eleven selv at vælge, hvor meget man vil gå i dybden med det engelske sprog.

Kasper Würtz har overvejet at blive politibetjent, og for ham gav opholdet stof til eftertanke.

"Mennesker er forskellige, og det er helt klart noget, som er godt have i baghovedet i sådan et fag," siger han.

Erasmus+-midler har finansieret opholdet i London.

 

Andre aktuelle projekter:

  • Berlin

  • Dublin

  • Amsterdam 

Erasmus+ KA1 (Lærerudveksling)