Unik mini-værnepligtoplevelse for beredskabseleverne

 

2.g-elever fra Beredskabslinjen træder i samarbejde med HF Politilinjen fra Brønderslev ind i barakkerne ved Hæren på Aalborg og Skive Kaserne for at deltage i en særligt tilrettelagt mini værnepligt.

Dette unikke initiativ, som er resultatet af et tæt samarbejde mellem skolen og Hæren, er skræddersyet til at give eleverne en indsigtsfuld oplevelse inden for militærets rammer. Noget nyt er, at næste års mini-værnepligt vil være eksklusivt tilrettelagt for elever på Aalborg Tekniske Gymnasium.

Forløbet samt inspiration fra DR's program 'Frivillig i front', der afdækker livet som frivillig i Hjemmeværnet og understreger vigtigheden af at styrke både nationen og individet, inspirerede elever og ledelsen til et særligt fællesarrangement for alle elever.

- Spændinger og krig i Europa er taget til, og Danmark har brug for unge med interesse for militærvejen og Hjemmeværnet. Hjemmeværnet træder til, når forsvaret, politiet og andre offentlige myndigheder har behov for hjælp til forskellige opgaver i Danmark og udlandet, udtaler Elida Westergaard Christensen, uddannelseschef på Aalborg Tekniske Gymnasium.

Under skolens fællessamling i Friis-afdelingen den 6. marts og den 7. marts på Øster Uttrup Vej-afdelingen var der derfor særligt fokus på Hjemmeværnets mangfoldige opgaver og muligheder.

Eleverne fik her mulighed for at udforske specifikke områder af interesse, såsom cybersikkerhed og droneflyvning, fysisk krævende opgaver, internationale operationer og den nyligt oprettede sygeplejeenhed.

Efterfølgende fik alle elever mulighed for at interagere med repræsentanter fra Hjemmeværnet, udforske militærmateriel og stille spørgsmål. 

På Aalborg Tekniske Gymnasium er vi stolte af at give vores elever en unik mulighed for at udforske militærlivet og håber, at dette initiativ vil inspirere og informere de unge om de spændende muligheder inden for Hjemmeværnet.