På HTX elsker vi at arbejde med projektbaseret undervisning

Når man skal arbejde med et større projekt, så er det vigtigt, at eleverne lærer hvordan man planlægger og organiserer sit arbejde. Det er en svær disciplin som man først skal have ind under huden.

I starten af 2022 træner vores GAMETECH-klasse, 1.b, denne disciplin i det populære MMORGP-spil, World of Warcraft Classic. I et gamificeret, tværfagligt forløb i de to fag Kommunikation og IT samt Teknologi er projektstyring og spildesign nemlig sat i fokus.

  • Hvordan anvender man Trello som et digitalt redskab til at organisere et projekt?
  • Hvordan arbejder man godt sammen i en gruppe?
  • Hvad er god kommunikation i en gruppe - og hvad er god rollefordeling?

Disse spørgsmål arbejder vi med både i den virkelige verden i vores lokaler på toppen af Friis - og i den digitale verden inde i Azeroth.

Klassen har fået til opgave at løse en række quests inde i WoW - alt fra at finde vej til Iron forge, besejre Hogger til at analysere hvordan Richard Bartles taksonomi om de fire spillertyper ses i spillets design.

Klassen er delt op i seks grupper, og sammen skal de på tværs hjælpe og samarbejde med hinanden og indsamle point for at besejre klassens lærere. Disse point samles sammen, og via et scoreboard kan klassen følge deres fælles progression. Kommer man til tops på scoreboardet så er der flødeboller på højkant - men formår klassen ikke at samarbejde tilstrækkeligt som ét samlet hold - så er "belønningen" derimod, at de skal skrive et digt om hvor dygtige deres GAMETECH-lærere er. 

  • Har vi en healer i vores gruppe? Hvem skal tanke?
  • Hvordan kommer vi til Stormwind?
  • Kan vi få professions i Goldshire?
  • Kan vi besejre Taskmasker, når vi kun er level 5?
  • Hvorfor delte du ikke din staff med mig, når jeg er healer?
  • Hvordan resurrecter man hinanden?
  • Skal en warrior bruge en mace eller en dagger?

Spørgsmålene er mange i klassen - og kun ved at samarbejde, når de i mål. Præcis som når eleverne senere skal arbejde med mere traditionelle projekter på gymnasiet