Internationalt

På Aalborg Tekniske Gymnasium prioriterer vi internationalt samarbejde. Vi giver dig mulighed for at deltage i internationale uddannelsesprojekter i forbindelse med HTX-uddannelsen. Alle studieretninger har en form for internationalt samarbejde. På de studieretninger, hvori der indgår engelsk A, har vi valgt at fokusere på international elev- og lærerudveksling.

 

VET mobility charter TECHCOLLEGE Aalborg Tekniske Gymnasium

Erasmus+ Charter - kvalitetscertifikat for gennemførsel af praktikophold i Europa

​Som en af de otte første erhvervsskoler nogensinde i Danmark modtog TECHCOLLEGE i efteråret 2015 et såkaldt ”Erasmus+ VET Mobility Charter”. Dette charter, der er en certificering af kvaliteten i vores arbejde med elever og ansattes mobilitetsophold rundt om i EU, er udstedt på baggrund af en omfattende og veldokumenteret ansøgning til Styrelsen for Videregående Uddannelse, som skolen indsendte tidligere samme år.

Med charteret i ryggen vil TECHCOLLEGE til de årlige deadlines i perioden 2016-2020 kunne søge om Erasmus+ midler til nye, konkrete mobilitetsaktiviteter for elever og ansatte på både EUD- og HTX-siden af skolen. Såvel ansøgning som administration og rapportering er for Charterholdere væsentligt forenklet. Den sparede tid danner basis for, at TECHCOLLEGE i på elevsiden kan videreudvikle tilbuddene om f.eks. ulønnet praktik i en virksomhed og korte, skolebaserede mobilitetsophold inden for EU's grænser. Dette vil sikre at en stadig større andel af skolens elever får nogle personlige og interkulturelle kompetencer med i deres uddannelse ved siden af de formelle krav, som læseplanerne foreskriver direkte.

I 2015 udsendte skolen i alt 115 elever (EUD og HTX) på mobilitetsophold af 1-12 ugers varighed i EU- og EØS-landene og 56 lærlinge på PIU-ophold af 2-12 måneders varighed rundt om i hele verden. På trods af et fald i antallet af årselever er der god udsigt til en pæn stigning i disse tal frem mod 2020, hvor skolen vil vi være hjulpet godt på vej af de muligheder, der ligger i et ”Erasmus+ VET Mobility Charter”.