Internationalt

På Aalborg Tekniske Gymnasium prioriterer vi internationalt samarbejde, og vi giver dig mulighed for at deltage i internationale uddannelsesprojekter i forbindelse med HTX-uddannelsen. Alle studieretninger har en form for internationalt samarbejde. Alle studieretninger har en form for internationalt samarbejde, og vi har især valgt at fokusere på international elev- og lærerudveksling.

 

Erasmus+ Charter - kvalitetscertifikat for gennemførsel af praktikophold i Europa​

Som en af de otte første erhvervsskoler nogensinde i Danmark modtog TECHCOLLEGE - og derfor også Aalborg Tekniske Gymnasium - i efteråret 2015 et såkaldt ”Erasmus+ VET Mobility Charter”. Dette charter, der er en certificering af kvaliteten i vores arbejde med elever og ansattes mobilitetsophold rundt om i EU, er udstedt på baggrund af en omfattende og veldokumenteret ansøgning til Styrelsen for Videregående Uddannelse, som skolen indsendte tidligere samme år.

Med charteret i ryggen vil Aalborg Tekniske Gymnasium til de årlige deadlines i perioden 2016-2020 kunne søge om Erasmus+-midler til nye, konkrete mobilitetsaktiviteter for elever og ansatte. Såvel ansøgning som administration og rapportering er for Charterholdere væsentligt forenklet. Den sparede tid danner basis for, at Aalborg Tekniske Gymnasium på elevsiden kan videreudvikle tilbuddene om f.eks. ulønnet praktik i en virksomhed og korte, skolebaserede mobilitetsophold inden for EU's grænser. Dette vil sikre at en stadig større andel af skolens elever får nogle personlige og interkulturelle kompetencer med i deres uddannelse ved siden af de formelle krav, som læseplanerne foreskriver.

STUDIETURE OG STUDIEOPHOLD

Uanset hvilken studieretning du vælger på Aalborg Tekniske Gymnasium, vil du komme på en eller flere studieture. Det gælder også vores to studieretninger, som har studieophold. Studieturene har altid et formål, som passer til studieretningens indhold. Du kan se eksempler på de seneste års ture under de enkelte retninger. 

 

Studieture:

Læs om studieture på Fysikkens verden

Læs om studieture på Bioteknologi.

Læs om studieture på Naturens kemi.

Læs om studieture på GAMETECH.

Læs om studieture på Film og medier.

Læs om studieture på International HTX.

Læs om studieture på Industrielt design.

Læs om studieture på Naturvidenskab og innovation.

Læs om studieture på Beredskabslinjen.

Da Robotteknologi, Sundhedsteknologi og Bæredygtighed og teknologi er nye linjer, har der endnu ikke været elever af sted på studietur.

 

Studieophold: 

Alle elever på studieretningen International HTX tager tre måneder til Australien i 2.g.

Elever på studieretningen GAMETECH bliver tilbudt et 2-ugers studieophold i Singapore i 2.g. 

Alle elever på studieretningen Naturvidenskab og innovation deltager i et 4-ugers skoleophold i USA i 2.g.

Globale Gymnasier

Globale Gymnasier er et netværk af danske gymnasier, som uddanner og inspirerer lærere og elever til at bruge verden som klasseværelse. Aalborg Tekniske Gymnasium er medlem af Globale Gymnasier.

Studieretningen Urban design i vores afdeling i Nyhavnsgade har deltaget i Globale Gymnasiers huskunstnerprojektet Mobile Verdener, som blev gennemført i efteråret 2015. I projektet har de deltagende elever med støtte fra kunstneren Asmund Havsteen-Mikkelsen arbejdet med at finde deres egne udstillingssteder, lave specifik kunst til stedet og invitere til udstilling. Udgangspunktet er netværket Globale Gymnasiers arbejde med globale forhold, hvor det ikke kun handler om at forstå, hvordan vores samfund hænger sammen, men også om hvordan vi former og opholder os i verden.

Omdrejningspunktet for projektet var selv-organiserede udstillinger, hvor eleverne eksperimenterede med oplevelsen af rum. Eleverne skulle aflæse kulturen omkring deres udstillingssted og lærte hermed at ’teste det sociale’. Projektet bidrog i høj grad til Globale Gymnasiers arbejde med globale kompetencer, hvor centrale elementer er, at eleverne anerkender andres perspektiver, at de kan kommunikere deres ideer videre til andre, og at de tager handling.

Formålet er, at eleverne lærer at:

  • omtænke værkbegrebet i forhold til sitet

  • den ”hvide kube” er ikke det eneste rum at udstille kunst i

  • det sociale rum er kodet kulturelt og autoriseret (der er en orden), men at man også kan lege med det ved at gøre noget uventet

  • organisere en begivenhed så den bliver operativ