Læse og skrivevanskeligheder – på Aalborg Tekniske Gymnasium får du kvalificeret hjælp

Vi er glade for at kunne meddele, at Henriette Tryk fra Aalborg Tekniske Gymnasium er blevet valgt ind i bestyrelsen for Læse- og Matematikvejlederforeningen for Ungdoms- og videregående uddannelser. Foreningen varetager medlemmernes interesser både fagligt og pædagogisk. Dette får også betydning for skolens elever, idet videndeling og networking er afgørende for at følge med i den hastige udvikling inden for dette felt.
Det er en anerkendelse af Henriettes ekspertise og engagement inden for læse- og skrivevejledning

På Aalborg Tekniske Gymnasium prioriterer vi læse-/skrivevejledning højt for at sikre, at ordblinde elever er tilstrækkeligt kompenserede og kan deltage ligeværdigt i undervisningen. Vores læsevejledere er med til at udvikle, koordinere og evaluere skolens læseindsats

Alle tekster på vores gymnasium er elektronisk tilgængelige, hvilket sikrer lige adgang, niveau og kvalitet for alle elever. Vores læsevejledere arbejder tæt sammen med skolens lærere og ledelse om skriftsprogsindsatser samt hensigtsmæssig tilrettelæggelse af prøver og eksaminer

Vi ønsker Henriette stort tillykke med hendes valg til bestyrelsen og ser frem til at fortsætte vores arbejde med at styrke læsning og skrivning hos vores elever.