Naturens kemi

Profilfag:

Kemi A

Matematik A

Biologi B

Naturens kemi

Naturens kemi er specielt til dig, der elsker at være nysgerrig og vil vide, hvordan naturvidenskaben fungerer i praksis og gerne vil være med til at undersøge og teste det i vores laboratorier og andre faglokaler. Efter tre år vil laboratorierne være din hjemmebane.

På denne studieretning tager vi udgangspunkt i den virkelighed, der møder os i hverdagen. I kemi kan emnerne være alt fra udvikling af medicin, fødevarer og biokemi til viden om kroppens og miljøets kemi. Et stærkt samspil med biologi B prioriteres, så du opnår en større forståelse for, hvorledes selv de små dele fungerer - både i vores kroppe og i verden omkring os. Når vi i laboratoriet har samlet enten kemisk eller biologisk data som skal behandles, har vi ligeledes glæde af et stærkt samspil med matematik, eksempelvis ved udarbejdelse af modeller for medicins optagelse og nedbrydning i kroppen.

I Naturens kemi arbejder vi ofte problem- og projektbaseret, ligesom de gør på Aalborg Universitet, hvilket er med til at styrke dine kompetencer i dit videre uddannelsesforløb - om det er som kemi- eller bioteknologiingeniør, læge, sygeplejerske eller noget andet. Vi har desuden i studieretningen øget fokus på at styrke vores elever i deres personlige udvikling og dannelse mod at blive nysgerrige og ambitiøse individer, der bakker hinanden op i det undersøgende fællesskab. Vi arbejder desuden aktivt med at kombinere viden fra de enkelte fag, med henblik på at vores elever opnår indsigt på tværs af fag.

Hvis du er nysgerrig, videbegærlig og brænder for at forstå verden, både omkring dig og indeni dig, så er Naturens kemi lige noget for dig!

Du kan tage denne studieretning på gymnasiet på Øster Uttrup Vej.

Tilmeld dig på optagelse.dk.

Fag og niveauer

Studieretningsfag

 • Kemi A

 • Matematik A

Obligatoriske fag

 • Dansk A

 • Teknikfag A 

 • Biologi B

 • Engelsk B

 • Fysik B

 • Idéhistorie B

 • Teknologi B

 • Informatik C

 • Samfundsfag C

Valgfag

2 løft eller

1 løft + 2 C-fag

Teknikfag A

vælg mellem:

  • Udvikling og produktion

   • Robotter

   • Maskin

   • Tekstil

  • Byggeri og energi

   • Arkitektur

   • Konstruktion

  • Proces, levnedsmiddel og sundhed

   • Bioteknologi

   • Livsstil og sundhed

  • Digitalt design og udvikling 

Mød en elev

Marcus Christian Kristiansen, elev på Naturens kemi

Marcus Christian Kristiansen er 19 år, bor i Kongerslev og går i 3.g på Naturens kemi.

Marcus var allerede i folkeskolen sikker på, at han skulle på HTX i stedet for STX, da han interesserede sig mest for de naturvidenskabelige fag. Læs, Marcus’ overvejelser i forhold til valg af studieretning og beskrivelse af arbejdsmetoder, lærere og studiemiljøet i interviewet herunder.

Hvorfor valgte du Aalborg Tekniske Gymnasium? Og hvilke overvejelser havde du ellers?

- I folkeskolen var jeg primært interesseret i de naturvidenskabelig fag og var derfor tidligt klar over, at jeg skulle vælge HTX frem for STX. Efter jeg var i brobygning på Aalborg Tekniske Gymnasium, har jeg ikke rigtig overvejet andre muligheder.

Hvorfor har du valgt Naturens kemi?

- Det er fordi, at jeg godt kan lide kemi, biologi og matematik. Jeg overvejede også Bioteknologi, men jeg havde et indtryk af, at jeg fik flest muligheder med Naturens Kemi med kemi A, matematik A og biologi B. Vi blev også lovet en masse sociale aktiviteter med for eksempel hyttetur og fester.

Hvad er det bedste ved at være elev på Aalborg Tekniske Gymnasium?

- Jeg har fået nogle rigtig gode venner, og der er generelt et rigtig godt fællesskab. Vi har også nogle rigtig gode lærere, der virkelig brænder for deres fag. De har en passion for at lære fra sig, og jeg får meget viden. Det giver mig også en ekstra motivation for at lære, når vi har så gode og inspirerende undervisere. 

Hvordan er studiemiljøet på gymnasiet?

- Vi har noget, der hedder teknikfag, hvor vi har timer på tværs af studieretninger. Det er fedt rent socialt, fordi du lærer dem fra de andre studieretninger og klasser at kende. Vi startede også allesammen på et grundforløb sammen, og lærer derfor hinanden at kende på hele årgangen. Så kan det godt være, at man ikke snakker sammen i det daglige, men hvis man støder på hinanden, kan man sagtens snakke sammen. 

Hvordan fungerer det at arbejde i grupper?

- Jeg kan rigtig godt lide at arbejde i grupper, fordi man kan supplere hinanden. Jeg mangler for eksempel ofte struktur, og det kan jeg så få hjælp til af de andre i gruppen. Men vi supplerer også hinanden fagligt, når vi for eksempel har teknikfag, hvor vi netop har timer med elever fra andre studieretninger. De kommer jo med en anden viden, for eksempel beskæftiger dem fra Bioteknologi sig mere med mikrobiologi, og Fysikkens verden har selvfølgelig mere viden om fysik. Derfor kommer der en federe gruppedynamik og nogle bedre tværfaglige projekter.

Hvad er det fedeste projekt, du har været involveret i?

- Vi havde bl.a. et teknologiprojekt, hvor jeg designede en taske ud af brugte cowboybukser. Vi har også haft et kemiprojekt, hvor vi skulle finde ud af, hvordan man laver den bedste chokolade. Vi skulle eksperimentere med at lave den glatte overflade - og selvfølgelig smage på det.

Hvad har du af planer for fremtiden?

- Jeg vil gerne læse medicin med industriel specialisering på Aalborg Universitet, fordi jeg gerne vil have medicinviden, men ikke være læge. Jeg vil gerne forske i medicin for eksempel i Novo Nordisk eller i en anden medicinalvirksomhed.  

Studieture

I 2.g er eleverne fra Naturens kemi på studietur i ca. en uge. Studieturen er både en social, en kulturel og en faglig aktivitet. Turen tager udgangspunkt i studieretningens profil og meget af indholdet bygger derfor videre på den viden, eleverne har opnået i den almindelige undervisning. For eksempel har en klasse været i Paris i forbindelse med temaet ”Hormonstoffer, dufte og parfume”, hvor de bl.a. har designet deres egen parfume. 

Studieturen er ikke en mærkesag på netop denne studieretning, men fungerer som et hyggeligt indslag med fagligt indhold - og noget der skal bidrage til elevernes dannelse i form af kulturmøder. 

Turens destination og indhold ligger ikke fast, men er som udgangpunkt en tur for hele klassen til en større europæisk by på et tidspunkt i 2. g.

  

Studietur 2022


Studieturen i foråret 2022 gik til Berlin og der var mange spændende besøg; rittersport, tekniske museum, science center spektrum, mikrobryggeriet Brauhaus Suden og bodyworld. Allerbedst var at være sammen!
"Det er lærerigt, hyggeligt og vildt sjovt “Send more money - vi bliver”

Videre­uddannelse

Studieretningen Naturens kemi er et oplagt valg for dig, som drømmer om en naturvidenskabelig uddannelse såsom:

 • Kemiingeniør

 • Læge

 • Farmaceut

 • Biolog

 • Dyrlæge

 • Bioanalytiker

 • Sygeplejerske

 • Jordemoder

 • Og mindst 253 andre videregående uddannelser - jf. adgangskortet

Lærere på naturens kemi

Camilla Kær Mørkholt Cand.polyt. Kemi, Matematik, Teknikfag (proces, levnedsmiddel og sundhed, bioteknologi)
Esben Dalsgaard Cand.mag. Dansk, Idéhistorie
Jens Villadsen Cand.polyt. ph.d. (bygning) Teknologi, Matematik, Fysik
Michael Pilgaard Othello Cand.phil. Engelsk
René Brian Randrup Rasmussen Cand.scient. Programmering, Matematik
Trine Olsson cand. scient. Kemi, Biologi, Bioteknologi

Leder for studieretningen

Elida Westergaard Christensen Uddannelseschef +45 2526 6897