Naturens kemi

Profilfag:

Kemi A

Matematik A

Naturens kemi

Denne studieretning lægger særligt op til dig med en interesse inden for den naturvidenskabelige verden. Du synes at natur, teknologi, menneskekroppen, molekyler og celler er interessante, og du vil gerne forstå dem i et matematisk og kemisk perspektiv.

På Naturens kemi kommer du til at arbejde med forskellige emner, som tager udgangspunkt i den natur, der omgiver os og de kemiske stoffer, vi anvender i hverdagen. Studieretningsfagene kemi A og matematik A danner den røde tråd i undervisningen hvor vi bearbejder emnerne både teoretisk og praktisk, blandt andet gennem eksperimenter. Teori bliver altså knyttet tæt sammen med praksis i laboratorier og værksteder.

Vi hjælper vores elever i deres personlige udvikling og dannelse mod at blive nysgerrige og ambitiøse individer, der bakker hinanden op i det undersøgende fællesskab. Vi arbejder desuden aktivt med at kombinere viden fra de enkelte fag, med henblik på at vores elever opnår indsigt på tværs af fag.

Hvis du er nysgerrig, videbegærlig og brænder for at forstå verden, både omkring dig og indeni dig, så er Naturens kemi lige noget for dig!

Du kan tage denne studieretning på gymnasiet på Øster Uttrup Vej.

Fag og niveauer

Profilfag/studieretningsfag

 • Kemi A

 • Matematik A

Obligatoriske fag

 • Teknologi B

 • Idéhistorie B

 • Dansk A

 • Engelsk B

 • Fysik B

 • Informatik C

 • Samfundsfag C

 • Biologi C

 • Teknikfag A - 

  vælg mellem:

  • Udvikling og produktion

   • Elektronik

   • Maskin

   • Tekstil

  • Byggeri og energi

   • Arkitektur

   • Konstruktion

  • Proces, levnedsmiddel og sundhed

   • Bioteknologi

   • Gastroscience

   • Livsstil og sundhed

  • Digitalt design og udvikling 

Valgfag

2 løft eller

1 løft + 2 C-fag

 

Forslag til valgfag

 • Biologi B + to af fagene: idræt C, psykologi C eller filosofi C (Sundhedsfaglig toning)

 • Biologi B + et A-fag fx fysik A eller kemi A (løft) 

 • Biologi B + et løft fx engelsk A eller samfundsfag B 

Studieture

I 2.g er eleverne fra Naturens kemi på studietur i ca. en uge. Studieturen er både en social, en kulturel og en faglig aktivitet. Turen tager udgangspunkt i studieretningens profil og meget af indholdet bygger derfor videre på den viden, eleverne har opnået i den almindelige undervisning. For eksempel har en klasse været i Paris i forbindelse med temaet ”Hormonstoffer, dufte og parfume”, hvor de bl.a. har designet deres egen parfume. En anden klasse har været i Berlin i forbindelse med temaet ”Smag for livet”, hvor de både har lavet deres egen chokolade, besøgt en chokoladerestaurant og et bryggeri. 

Studieturen er ikke en mærkesag på netop denne studieretning, men fungerer som et hyggeligt indslag med fagligt indhold - og noget der skal bidrage til elevernes dannelse i form af kulturmøder. 

Turens destination og indhold ligger ikke fast, men er som udgangpunkt en tur for hele klassen til en større europæisk by på et tidspunkt i 2. g.

Videre­uddannelse

Studieretningen Naturens kemi er et oplagt valg for dig, som drømmer om en naturvidenskabelig uddannelse såsom:

 • Kemiingeniør

 • Læge

 • Farmaceut

 • Biolog

 • Dyrlæge

 • Bioanalytiker

 • Sygeplejerske

 • Jordemoder

 • Og mindst 262 andre videregående uddannelser - jf. adgangskortet

Lærere på naturens kemi

Camilla Kær Mørkholt Cand.polyt. Kemi, Matematik, Teknikfag (proces, levnedsmiddel og sundhed, bioteknologi)
Claus Holst Cand.mag. Dansk, Idéhistorie
Jens Villadsen Cand.polyt. ph.d. (bygning) Teknologi, Matematik, Fysik
Jørgen Kiel Cand.polyt. (svagstrøm) Teknologi, Kom/it, Informatik
Karin Lindgren Cand.polyt. (maskin) Teknologi, Matematik, Programmering
Peder Rostgaard cand.scient i matematik og fysik Fysik, Matematik
Rasmus Skræp Sørensen Cand. scient. i biologi Biologi, Kemi

Leder for studieretningen

Elida Westergaard Christensen Uddannelseschef +45 2526 6897