Innovation  og  teknologi

Profilfag:

Matematik A

Teknologi A

Innovation B

Innovation og teknologi

Denne studieretning henvender sig til dig, der kan lide at arbejde projektorienteret med at skabe kreative og innovative løsninger og nye produkter. I studieretningen dyrker vi engagement, og vi arbejder med de kompetencer, der skal til for at indgå i foretagsomme fællesskaber.

Du bliver i stand til selvstændigt at strukturere og lede komplicerede projekter i samarbejde med dine klassekammerater, og du vil arbejde med metoder, der giver dig et solidt grundlag for en videregående uddannelse, og som kan fungere som springbræt til at starte din egen virksomhed. 

Du kan lide at tænke på tværs af fag og anvende faglig viden fra de naturvidenskabelige fag, viden om mennesker, teknologier og markeder til at skabe nye produkter og services, der kan forbedre verden omkring os.  

Undervisningen

Undervisningen veksler mellem gruppearbejde, individuelle øvelser, selvstændigt arbejde og traditionel tavle-undervisning. Gruppearbejdet foregår særligt i fagene teknologi og innovation i længerevarende projektforløb, hvor teori og praksis kombineres i virkelighedsnære cases. 

Sammen med din gruppe vælger du selv, hvilke problematikker du vil arbejde på at løse i jeres projekter, og en væsentlig del af undervisningen foregår med underviseren som vejleder, hvor der tages udgangspunkt i den enkelte gruppes konkrete projekt.  

I mange projekter er kreativitet og iværksætteri i fokus, og du motiveres til at deltage med egne idéer og produkter i nationale og internationale projekter og konkurrencer.  Vi besøger innovative og internationale virksomheder og tager på et længerevarende studieophold i et engelsksproget land. Alt i alt gør studieretningen dig klar til at studere og arbejde i netværk på tværs af alle grænser.  

Du kan tage denne studieretning på gymnasiet på Øster Uttrup Vej.

Fag og niveauer

Profilfag/studieretningsfag

 • Teknologi A

 • Matematik A

Obligatoriske fag

 • Idéhistorie B

 • Dansk A

 • Engelsk B

 • Kemi B

 • Fysik B

 • Informatik C

 • Samfundsfag C

 • Biologi C

 • Teknikfag A - 

  vælg mellem:

  • Udvikling og produktion

   • Elektronik

   • Maskin

   • Tekstil

  • Byggeri og energi

   • Arkitektur

   • Konstruktion

  • Proces, levnedsmiddel og sundhed

   • Bioteknologi

   • Gastroscience

   • Livsstil og sundhed

  • Digitalt design og udvikling 

Valgfag

 • 1 løft + 1 C-fag eller

 • 2 løft 

Forslag til valgfag

 • Innovation B + Engelsk A 

 • Innovation B + Samfundsfag B 

 • Innovation B + valgfrit løft til A/B-niveau eller valgfrit C-fag 

C-fag kunne være: materialeteknologi C, psykologi C, tysk C, filosofi C, mediefag C, musik C, idræt C, programmering C eller erhvervsøkonomi C.

PROJEKTER i fagene

Fagene i studieretningen toner ofte indholdet til at omhandle et eller flere aspekter omkring innovation. Nedenfor ses et par eksempler på nogle af de projekter, som du kan opleve i studieretningen:

Projekter i Teknologi A

Projekter i engelsk

Projekter i Idéhistorie

Projekter i Innovation B

Studieture

Studieretningen indeholder et længerevarende studieophold i et engelsksproget land. Dette bliver kombineret med en ”klassisk” studietur, hvor vi besøger studierelevante virksomheder, museer og attraktioner. På disse ture får vi en oplevelse for livet, hvor vi møder en kultur, som på mange måder minder om vores, og alligevel er meget forskellig fra, hvad vi kender. 

Californien

I 2015-19 gik turen til Californien, nærmere bestemt San Francisco-området. Her boede eleverne hos amerikanske familier. I forbindelse med skoleopholdet var der planlagt en række virksomhedsbesøg til blandt Facebook og Microsoft. 

New York

I 2020 gik turen til New York i 3 uger, hvor eleverne oplevede den helt særlige stemning, der er her. De tog til New York Knicks kamp, havde spændende oplevelser i Greenwich Village, besøgte spændende og innovative virksomheder og meget mere. Se billeder fra turen i galleriet til højre. 

OPLÆG OM STUDIETUREN FRA VIRTUELT ÅBENT HUS I NOVEMBER 2020

Videre­uddannelse

Det er oplagt at læse videre inden for ingeniør- og naturvidenskabelige uddannelser efter studieretningen Innovation og teknologi. F.eks.

 

 • Innovative Communication Technologies and Entrepreneurship (civilingeniør)

 • Globale Forretningssystemer (ingeniør)

 • Matematik-teknologi (ingeniør)

 • Erhvervsøkonomi, HA

 

Se hvilke videregående uddannelser studieretningen giver adgang til på Adgangskortet på ug.dk

Lærere på  Innovation og teknologi

Mette Pedersen Cand.polyt. (elektronik) Fysik, Matematik
Per Johansson Cand.mag. Innovation, Samfundsfag
Styrbjørn Andersen Cand.mag. Dansk, Idéhistorie
Thomas Grunnet Steenholdt Cand.mag. Engelsk, Kom/it, Mediefag
Tine Nørgaard Plöger Design, Teknikfag (byggeri og energi), Teknologi
Tony Meyer Ebdrup Cand.polyt. Kemi, Fysik

Leder for studieretningen

Kaspar Dalsgaard Kristensen Uddannelsesleder +45 7250 5895 +45 2526 6895