Science 4-årigt forløb

Profilfag:

Matematik A

Fysik A

Kemi A

Science 4-årigt forløb

Science 4-årigt forløb Studieretningen på Aalborg Tekniske Gymnasium
Studieretningen er et særligt tilrettelagt 4-årigt forløb, designet for elever med AutismeSpektrumForstyrrelser (ASF) eller andre elever som er berettiget til specialpædagogisk støtte (SPS), og som har behov for ekstra tid til uddannelse. Hvis du søger en naturvidenskabelig gymnasial uddannelse med fokus på matematik og fysik, hvor undervisningen er tilrettelagt efter dine behov og ønsker i rolige og strukturerede omgivelser, kan Science-linjen være det rette valg for dig.

Kendetegn ved Science-linjen :

 • Der undervises cirka 20 lektioner om ugen.
 • Klassen består af ca. 22 elever.
 • Der er indlagte pauser i skoleskemaet. Det kan være en hel dag om ugen.
 • Der vil være kortere perioder med virtuel undervisning.
 • Faste lærere med stor viden om diagnoser og undervisning af elever med forskellige udfordringer.
 • Klassen har et fast klasselokale placeret i rolige omgivelser.
 • Klasselokalet er indrettet efter særlige behov.
 • Der vil ofte være en SPS-vejleder tilstedeværelse i undervisningen.
 • Der vil være en individuel SPS-vejleder/mentor til rådighed, der hjælper efter aftale med dig.
 • Mindre gruppearbejde sammenlignet med sædvanlig undervisning på HTX, men stadig en del af undervisningen.
 • Du vil opleve en reduceret lektiemængde, og hjemmeopgaver påbegyndes ofte i undervisningen.
 • Du skal deltage i valgfag og teknikfag med andre elever på skolen, dog ikke det første år.
 • De øvrige år vil det være 1 fag der læses sammen med andre gymnasieelever.
 • Der vil naturligvis være mulighed for at deltage i AATG´s sociale og faglige arrangementer sammen med resten af skolens elever.
 • Der stilles de samme faglige krav og obligatoriske opgaver som for elever i en almindelig science-klasse, hvilket gør en studentereksamen fra Science-klassen lige så adgangsgivende til videregående uddannelser som andre gymnasiale eksamener.

Fordeling af fagene på de 4 år
Det er planlagt således, at antallet af fag minimeres pr. år

Ansøgning
For at øge dine chancer for optagelse skal du søge www.optagelse.dk inden den 1. marts. Du skal søge studieretningen ”klasser for elever med særlige behov (f.eks. ordblindhed) (forlænget forløb)” Skriv i kommentarfeltet i din ansøgning, at du gerne vil i klassen for elever med særlige behov. Husk at medsende dokumentation for dine udfordringer.
Efter ansøgningsprocessen vil du blive indkaldt til en visitationssamtale og en samtale om dine ønsker og behov for din skolegang.

Lærere og vejledere

Birgitte Dorrit Skovlund Larsen Studievejleder, gymnasielærer Cand.mag. Dansk, Engelsk
Cecilie Skrædderdal Thomsen SPS-vejleder og timelærer
Henriette Tryk Læse- og skrivevejleder +45 7250 5882
Jesper Christensen Gymnasielærer Cand.mag. Engelsk, Kom/it
Mikkel Ravn Søby SPS-vejleder Cand.soc. Samfundsfag, Dansk

Leder for studieretningen

Elida Westergaard Christensen Uddannelseschef +45 2526 6897