STEM er en af de forkortelser, der fylder mere og mere i alt, hvad der har med uddannelse at gøre, og det er slet ikke så underligt endda. For bag de fire bogstaver gemmer sig ord, der har og får stadig større betydning for vores samfund. Derfor er det også vigtigt at have fokus på ’Science’, ’Technology’, ’Engineering’ og ’Mathematics’ i uddannel- sesøjemed, hvor der er bred enighed om, at Danmark lige nu ser ud til at ville mangle kompetencer i fremtiden.

Derfor uddeler Teknologipagten hvert år midler til kompetenceudvikling og inspirerende undervisning på skoler i hele Danmark, og det er eftertragtede midler.

Da ansøgningsfristen til Teknologipagtens støttemidler for 2019 udløb i november 2018, lå der 180 ansøgninger i ansøgningsbunken. Derfor er Aalborg Tekniske Gymnasium  glade for at være udvalgt til at modtage midler.

- For Aalborg Tekniske Gymnasium giver midlerne fra Teknologipagten en fantastisk mulighed for at sikre en fortsat udvikling af STEM-fagene i retning af en ny og innovativ tilgang til de klassiske naturvidenskabelige fag med særligt fokus på fysik, lyder det fra vicerektor på Aalborg Tekniske Gymnasium, Gitte Rye Larsen.

- Projektet giver os mulighed for at initiere tiltag hvor fysik fremstår som et innovativt problemløsningsfag, hvor det er synligt, at der er spændende projekter, hvor den tekno- logi, som vi lærer om i fysik, kan anvendes i praksis. Der vil for eksempel være tale om ingeniør-designede konstruktioner, og hvordan de eksempelvis medvirker til en bære- dygtig fremtid.

- Det klare fokus Teknologipagten har på at skabe interesse for STEM hos børn og unge skal matches af lærere og undervisere med undervisningskompetencer indenfor områ- det, fortæller Teknologipagtens administrerende direktør, Christian Vintergaar.
- Udover selve projekternes formål, så har vi især vægtet nyskabende tænkning af tiltag på STEM-undervisningsområdet og kompetenceudvikling til så mange undervisere som muligt i vores udvælgelse. Derudover har vi gjort os umage for at fordele midlerne på tværs af grundskole og ungdomsuddannelserne og geografisk.

Læs mere om Teknologipagten her.