Udfordrende vejrforhold forhindrer ikke god undervisning

Når vejret har udfordret den kollektive trafik, og vores elever har haft svært ved at komme fysisk til skole, forhindrer det ikke kvalitetsundervisningen på AATG. Undervisningen flyttes blot til det virtuelle rum.

På vores skole holder vi fast i de positive erfaringer, vi har gjort os med virtuel undervisning. Vores omfattende evalueringer samt adskillige forskningsresultater viser, at flere elever drager fordel af at have hjemmearbejdsdage ind imellem.

Allerede på grundforløbet lærer alle elever, hvordan man arbejder online. Eleverne trænes i denne kompetence på skolen under vejledning af vores dygtige Kommunikation og IT-lærere. Et af vores mål er også at træne og udvikle elevernes selvstændige refleksion samt digitale dannelse.

Efter grundforløbet er rammerne for hjemmearbejde/virtuel undervisning åbnet op, så de enkelte studieretninger selv planlægger, hvornår nogle dage skal dedikeres til fordybelse og hjemmearbejde – gerne som supplement til eller i kombination med virtuel undervisning. Disse dage er designet med fokus på elevernes bedste i forhold til læring og trivsel.

Både elever og lærere er således veltrænede i at undervise eller modtage undervisning online. Skolen har derfor ikke aflyst timer på grund af ugunstigt vejr. Vi fortsætter den høje standard af undervisning, blot nu bag skærmen.