Praktisk information

INFORMATION I FORBINDELSE MED COVID-19

Opdateret 6. april:

Alle elever på gymnasiet må nu møde i skole 50 % af tiden og vi må have 50 % af eleverne inde på en gang. Hold øje med jeres skema, her vil det fremgå hvilke dage den enkelte klasse skal møde på skolen.

Det er et krav fra ministeriet, at elever skal vise et negativt testsvar, som er mindre end 72 timer gammelt, for at få lov at komme. Man bliver sendt hjem og får fravær, hvis man ikke kan fremvise et. I skal derfor sørge for at blive testet løbende - enten en PCR- eller kvik-test - op til den/de dage, I skal møde ind på skolen. Når der er mulighed for at blive testet på skolen i skoletiden, får I det at vide.

Det er nemmest for alle parter, hvis I har COVID-svaret på jeres telefon, så I kan fremvise det. Selvom man er vaccineret for covid-19, er man ikke undtaget fra at skulle fremvise en negativ test.

Man må fortsat IKKE møde ind, hvis man har symptomer på covid-19, herunder feber, hoste og ondt i halsen.   

Man skal overholde følgende retningslinjer, når man er på skolen:

• Bær mundbind/visir

• Sprit hænder ofte

• Hold afstand og vis hensyn til elever og ansatte

 

Desuden gælder følgende:

• Du kan se i dit skema i UDDATA+, hvor/hvordan lærerne forventer, den online undervisning skal foregå. 

• Du skal som udgangspunkt have dit kamera tændt for ikke at få fravær. 

• Er virtuel undervisning svært at følge med i eller svært at holde ud, så kontakt din lærer eller studievejleder, så kan vi se, om der er en måde at hjælpe på.

Det er stadig yderst vigtigt, at man husker at fortælle skolen, hvis man er testet positiv, så vi kan lave en effektiv smitteopsporing.

Modtager du en besked i Smittestop App’en om, at du har været i nærheden af en smittet, der er testet positiv for COVID-19 skal du isolere dig og testes hurtigst muligt og igen 2 dage efter 1. test.

 

Rektor, Rikke Palmgren

 

Praktisk information

Har du brug for at få styr på eksamensreglerne? Eller hjælp til at søge SU, måske?

Her finder du praktisk information for elever på Aalborg Tekniske Gymnasium - og deres forældre.

E-boks

Vi gør opmærksom på, at alle breve til gymnasiets elever bliver sendt med elektronisk post til elevernes e-boks. Da vi ikke har jeres forældres CPR-nr., og dermed ikke kan sende breve til forældrene via e-boks, vil vi opfordre til, at I sørger for, at jeres post automatisk bliver videresendt til jeres forældre, således at de kan holde sig informeret om breve sendt fra gymnasiet – fx information om optagelse, karakterafgivelse, fraværsbreve, forældremøder etc. Bemærk, at dette skal gøres i din e-boks under indstillinger. Jeres forældre kan også tilmelde sig vores informationsmail.

Elevbetaling

Aalborg Tekniske Gymnasium opkræver et éngangsbeløb til nødvendige undervisningsmaterialer på kr. 800. Beløbet dækker løbende omkostninger, som har en varig værdi for eleverne. Det kan blandt andet være elektroniske hjælpemidler, papir og lignende til eget brug eller fotokopier. Endvidere er der inkluderet en omkostning på ca. 100 kr. pr. elev til sociale arrangementer og lignende.

 

Ferieperioder

Aalborg Tekniske Gymnasium vil være undervisningsfri i følgende perioder i skoleåret 2020/21

Efterårsferie: 12. til 16. oktober

Juleferie: 21. december til 1. januar

Vinterferie: 22. til 26. februar (OBS. EUX-elever har undervisning)

Påskeferie: 29. marts til 5. april

Bededag: 30. april

Kristi Himmelfartsdag: 13. maj

Undervisningsfri fredag efter Kristi Himmelfart: 14. maj

2. pinsedag: 24. maj

 

3. g har sidste skoledag den 19. maj

1.g + 2.g har sidste skoledag den 11. juni

Sidste mulige eksamensdag: 23. juni

Sidste mulige årsprøvedag: 24. juni

 

Første skoledag 1.g efter sommerferien 2021: 11. august

Første skoledag 2.g og 3.g efter sommerferien 2021: 9. august

SU og befordring

Du kan søge SU (Statens Uddannelsesstøtte), hvis du er 18 år. Du kan selv udfylde ansøgningen elektronisk på www.su.dk. Her kan du også læse mere om, hvornår du kan søge, og hvor meget du kan få i støtte.

Alternativt kan du få hjælp til at søge SU på skolens SU-kontor, der ligger på Øster Uttrup Vej 1.

Hjælp til skat

SKAT har lavet en hjemmeside specielt til unge, som er en gør det selv-guide til, hvordan man håndterer sin skat. Der er også et punkt om SU. Se siden her: skat.dk/unge

Ungdomskort (buskort)

Ungdomskort er et personligt periodekort, der giver dig ret til at rejse mellem din skole og din bopæl. Derudover kan du køre med offentlig transport i hele dit eget takstområde – bor du for eksempel i Aalborg, kan du køre frit i hele Nordjylland. Ungdomskort giver dig også andre fordele – læs mere på www.ungdomskort.dk.

 

LÆSEVEJLEDNING og SPS

Læsevejledningen på HTX tilbyder undervisning til elever, der har problemer med at læse hurtigt og præcist nok eller har problemer med at formulere sig korrekt skriftligt og mundtligt. Læs mere om SPS på HTX.

 

Studie- og ordensregler

Gældende fra 2014

Aalborg Tekniske Gymnasiums studie- og ordensregler er udarbejdet med udgangspunkt i ”BEK. nr. 1222 af 04/12/2006” om studie-og ordensregler i de gymnasiale uddannelser” samt ”Vejledning nr. 92 af 04/12/2006” til ”BEK. nr. 1222 af 04/12/2006” studie-og ordensregler i de gymnasiale uddannelser.

I de tre år på gymnasiet skal du påregne en deltagerbetaling til undervisningsmidler på maks. kr. 2500, jf. bekendtgørelse om elevers betaling. Derudover vil der kunne påregnes ekstra deltagerbetaling til studietur på maks. kr. 4000.

Såfremt du har meldt dig på et særlig forløb med deltagerbetaling for Australien og USA forløb gælder Lov for gymnasier § 46, stk. 2, at elever og kursister, der har tilmeldt sig en særlig ordning, kan afkræves betaling for egen rejse, eget ophold og egen forplejning i forbindelse med dette udlandsophold. Der kan ikke kræves betaling af eleverne for udgifter, der vedrører undervisningen eller lærernes deltagelse. Der er ikke anført nogen beløbsgrænse.

Studieregler

Ordens- og samværsregler

Voldspolitik

Klageadgang

EKSAMENSREGLEMENT

Til forældre

Har du et barn på Aalborg Tekniske Gymnasium, er du velkommen til at tilmelde dig vores informationsmail. Her vil vi holde forældre orienteret om vigtige datoer i løbet af dit barns gymnasietid - eksempelvis forældremøder og dimission. De samme informationer bliver sendt til dit barns e-boks. 

Ekstraordinært har vi i perioder i 2020 sendt information ud ca ugenligt om den alternative undervisningssituation og sender fortsat ofte informationsmails om COVID-19's indflydelse på eksaminer og undervisning hos os.