Praktisk information

INFORMATION I FORBINDELSE MED COVID-19

Opdateret 13. januar

• Al undervisning foregår virtuelt til og med fredag d. 5. februar.

• Alle eksaminer i perioden er aflyst.

• Er virtuel undervisning svært at følge med i eller svært at holde ud, så kontakt din lærer eller studievejleder, så kan vi se, om der er en måde at hjælpe på.

• Du kan se i dit skema i UDDATA+, hvor/hvordan lærerne forventer, den online undervisning skal foregå. 

• Du skal som udgangspunkt have dit kamera tændt for ikke at få fravær. 

• Sundhedsstyrelsen er den 18. december 2020 kommet med nye anbefalinger for brug af de nye hurtigtest, der giver et hurtigt svar på, om man er smittet med ny coronavirus (Hurtigtest kan bruges til epidemikontrol). De opfordrer til, at I alle anvender tilbuddet om hurtigtest to gange inden for en uge med 3-4 dages mellemrum, inden I vender tilbage på skolen.

 

Vi glæder os til (forhåbentligt) at komme tilbage og åbne skolen igen den 8. februar!

Til den tid gælder vores normale coronaretningslinjer selvfølgelig stadig:

Husk at blive hjemme, hvis du oplever symptomer på smitte med corona.

Smitten er stadig høj i Aalborg og Danmark generelt, så alle skal være opmærksomme på at overholde retningslinjer om ensretning, håndhygiejne, mundbind/visir osv. Der skal luftes ud i hvert frikvarter (1 gang i timen) og rengøringen beder om at alle hjælper med at få ryddet op (og sat stole op der hvor man skal det) efter den sidste time på dagen, så rengøringspersonalet har tid til at gøre ordentligt rent.

Det er stadig yderst vigtigt, at man husker at fortælle skolen, hvis man er testet positiv, så vi kan lave en effektiv smitteopsporing.

Modtager du en besked i Smittestop App’en om, at du har været i nærheden af en smittet, der er testet positiv for COVID-19 skal du isolere dig og testes hurtigst muligt og igen 2 dage efter 1. test.

 

Rektor, Rikke Palmgren

 

Praktisk information

Har du brug for at få styr på eksamensreglerne? Eller hjælp til at søge SU, måske?

Her finder du praktisk information for elever på Aalborg Tekniske Gymnasium - og deres forældre.

E-boks

Vi gør opmærksom på, at alle breve til gymnasiets elever bliver sendt med elektronisk post til elevernes e-boks. Da vi ikke har jeres forældres CPR-nr., og dermed ikke kan sende breve til forældrene via e-boks, vil vi opfordre til, at I sørger for, at jeres post automatisk bliver videresendt til jeres forældre, således at de kan holde sig informeret om breve sendt fra gymnasiet – fx information om optagelse, karakterafgivelse, fraværsbreve, forældremøder etc. Bemærk, at dette skal gøres i din e-boks under indstillinger. Jeres forældre kan også tilmelde sig vores informationsmail.

Elevbetaling

Aalborg Tekniske Gymnasium opkræver et éngangsbeløb til nødvendige undervisningsmaterialer på kr. 800. Beløbet dækker løbende omkostninger, som har en varig værdi for eleverne. Det kan blandt andet være elektroniske hjælpemidler, papir og lignende til eget brug eller fotokopier. Endvidere er der inkluderet en omkostning på ca. 100 kr. pr. elev til sociale arrangementer og lignende.

 

Ferieperioder

Aalborg Tekniske Gymnasium vil være undervisningsfri i følgende perioder i skoleåret 2020/21

Efterårsferie: 12. til 16. oktober

Juleferie: 21. december til 1. januar

Vinterferie: 22. til 26. februar (OBS. EUX-elever har undervisning)

Påskeferie: 29. marts til 5. april

Bededag: 30. april

Kristi Himmelfartsdag: 13. maj

Undervisningsfri fredag efter Kristi Himmelfart: 14. maj

2. pinsedag: 24. maj

 

3. g har sidste skoledag den 19. maj

1.g + 2.g har sidste skoledag den 11. juni

Sidste mulige eksamensdag: 23. juni

Sidste mulige årsprøvedag: 24. juni

 

Første skoledag 1.g efter sommerferien 2021: dato følger

Første skoledag 2.g og 3.g efter sommerferien 2021: dato følger

SU og befordring

Du kan søge SU (Statens Uddannelsesstøtte), hvis du er 18 år. Du kan selv udfylde ansøgningen elektronisk på www.su.dk. Her kan du også læse mere om, hvornår du kan søge, og hvor meget du kan få i støtte.

Alternativt kan du få hjælp til at søge SU på skolens SU-kontor, der ligger på Øster Uttrup Vej 1.

Hjælp til skat

SKAT har lavet en hjemmeside specielt til unge, som er en gør det selv-guide til, hvordan man håndterer sin skat. Der er også et punkt om SU. Se siden her: skat.dk/unge

Ungdomskort (buskort)

Ungdomskort er et personligt periodekort, der giver dig ret til at rejse mellem din skole og din bopæl. Derudover kan du køre med offentlig transport i hele dit eget takstområde – bor du for eksempel i Aalborg, kan du køre frit i hele Nordjylland. Ungdomskort giver dig også andre fordele – læs mere på www.ungdomskort.dk.

 

LÆSEVEJLEDNING og SPS

Læsevejledningen på HTX tilbyder undervisning til elever, der har problemer med at læse hurtigt og præcist nok eller har problemer med at formulere sig korrekt skriftligt og mundtligt. Læs mere om SPS på HTX.

 

Studie- og ordensregler

Gældende fra 2014

Aalborg Tekniske Gymnasiums studie- og ordensregler er udarbejdet med udgangspunkt i ”BEK. nr. 1222 af 04/12/2006” om studie-og ordensregler i de gymnasiale uddannelser” samt ”Vejledning nr. 92 af 04/12/2006” til ”BEK. nr. 1222 af 04/12/2006” studie-og ordensregler i de gymnasiale uddannelser.

I de tre år på gymnasiet skal du påregne en deltagerbetaling til undervisningsmidler på maks. kr. 2500, jf. bekendtgørelse om elevers betaling. Derudover vil der kunne påregnes ekstra deltagerbetaling til studietur på maks. kr. 4000.

Såfremt du har meldt dig på et særlig forløb med deltagerbetaling for Australien og USA forløb gælder Lov for gymnasier § 46, stk. 2, at elever og kursister, der har tilmeldt sig en særlig ordning, kan afkræves betaling for egen rejse, eget ophold og egen forplejning i forbindelse med dette udlandsophold. Der kan ikke kræves betaling af eleverne for udgifter, der vedrører undervisningen eller lærernes deltagelse. Der er ikke anført nogen beløbsgrænse.

Studieregler

Ordens- og samværsregler

Voldspolitik

Klageadgang

EKSAMENSREGLEMENT

Til forældre

Har du et barn på Aalborg Tekniske Gymnasium, er du velkommen til at tilmelde dig vores informationsmail. Her vil vi holde forældre orienteret om vigtige datoer i løbet af dit barns gymnasietid - eksempelvis forældremøder og dimission. De samme informationer bliver sendt til dit barns e-boks. 

Ekstraordinært har vi i perioder i 2020 sendt information ud ca ugenligt om den alternative undervisningssituation og sender fortsat ofte informationsmails om COVID-19's indflydelse på eksaminer og undervisning hos os.