Praktisk information

Praktisk information

Har du brug for at få styr på eksamensreglerne? Eller hjælp til at søge SU, måske?

Her finder du praktisk information for elever på Aalborg Tekniske Gymnasium - og deres forældre.

E-boks

Vi gør opmærksom på, at alle breve til gymnasiets elever bliver sendt med elektronisk post til elevernes e-boks. Da vi ikke har jeres forældres CPR-nr., og dermed ikke kan sende breve til forældrene via e-boks, vil vi opfordre til, at I sørger for, at jeres post automatisk bliver videresendt til jeres forældre, således at de kan holde sig informeret om breve sendt fra gymnasiet – fx information om optagelse, karakterafgivelse, fraværsbreve, forældremøder etc. Bemærk, at dette skal gøres i din e-boks under indstillinger. Jeres forældre kan også tilmelde sig vores informationsmail.

Elevbetaling

Aalborg Tekniske Gymnasium opkræver et éngangsbeløb til nødvendige undervisningsmaterialer på kr. 800. Beløbet dækker løbende omkostninger, som har en varig værdi for eleverne. Det kan blandt andet være elektroniske hjælpemidler, papir og lignende til eget brug eller fotokopier. Endvidere er der inkluderet en omkostning på ca. 100 kr. pr. elev til sociale arrangementer og lignende.

 

Ferieperioder

Aalborg Tekniske Gymnasium vil være undervisningsfri i følgende perioder i skoleåret 2020/21

Efterårsferie: 12. til 16. oktober

Juleferie: 21. december til 1. januar

Vinterferie: 22. til 26. februar (OBS. EUX-elever har undervisning)

Påskeferie: 29. marts til 5. april

Bededag: 30. april

Kristi Himmelfartsdag: 13. maj

Undervisningsfri fredag efter Kristi Himmelfart: 14. maj

2. pinsedag: 24. maj

 

3. g har sidste skoledag den 19. maj

1.g + 2.g har sidste skoledag den 11. juni

Sidste mulige eksamensdag: 23. juni

Sidste mulige årsprøvedag: 24. juni

 

Første skoledag 1.g efter sommerferien 2021: dato følger

Første skoledag 2.g og 3.g efter sommerferien 2021: dato følger

SU og befordring

Du kan søge SU (Statens Uddannelsesstøtte), hvis du er 18 år. Du kan selv udfylde ansøgningen elektronisk på www.su.dk. Her kan du også læse mere om, hvornår du kan søge, og hvor meget du kan få i støtte.

Alternativt kan du få hjælp til at søge SU på skolens SU-kontor, der ligger på Øster Uttrup Vej 1.

Hjælp til skat

SKAT har lavet en hjemmeside specielt til unge, som er en gør det selv-guide til, hvordan man håndterer sin skat. Der er også et punkt om SU. Se siden her: skat.dk/unge

Ungdomskort (buskort)

Ungdomskort er et personligt periodekort, der giver dig ret til at rejse mellem din skole og din bopæl. Derudover kan du køre med offentlig transport i hele dit eget takstområde – bor du for eksempel i Aalborg, kan du køre frit i hele Nordjylland. Ungdomskort giver dig også andre fordele – læs mere på www.ungdomskort.dk.

 

LÆSEVEJLEDNING og SPS

Læsevejledningen på HTX tilbyder undervisning til elever, der har problemer med at læse hurtigt og præcist nok eller har problemer med at formulere sig korrekt skriftligt og mundtligt.

Problemet kan skyldes ordblindhed – dysleksi. På HTX har vi stor erfaring med at undervise ordblinde elever, og vi lægger vægt på at yde hurtig og kvalificeret støtte.

Læsevejledningen på HTX tilbyder undervisning til elever, der har problemer med at læse hurtigt og præcist nok eller har problemer med at formulere sig korrekt skriftligt og mundtligt.

Problemet kan skyldes ordblindhed – dysleksi. På HTX har vi stor erfaring med at undervise ordblinde elever, og vi lægger vægt på at yde hurtig og kvalificeret støtte.

Læs mere

Studie- og ordensregler

Gældende fra 2014

Aalborg Tekniske Gymnasiums studie- og ordensregler er udarbejdet med udgangspunkt i ”BEK. nr. 1222 af 04/12/2006” om studie-og ordensregler i de gymnasiale uddannelser” samt ”Vejledning nr. 92 af 04/12/2006” til ”BEK. nr. 1222 af 04/12/2006” studie-og ordensregler i de gymnasiale uddannelser.

I de tre år på gymnasiet skal du påregne en deltagerbetaling til undervisningsmidler på maks. kr. 2500, jf. bekendtgørelse om elevers betaling. Derudover vil der kunne påregnes ekstra deltagerbetaling til studietur på maks. kr. 4000.

Såfremt du har meldt dig på et særlig forløb med deltagerbetaling for Australien og USA forløb gælder Lov for gymnasier § 46, stk. 2, at elever og kursister, der har tilmeldt sig en særlig ordning, kan afkræves betaling for egen rejse, eget ophold og egen forplejning i forbindelse med dette udlandsophold. Der kan ikke kræves betaling af eleverne for udgifter, der vedrører undervisningen eller lærernes deltagelse. Der er ikke anført nogen beløbsgrænse.

Ordens- og samværsregler

Voldspolitik

Klageadgang

EKSAMENSREGLEMENT

Til forældre

Har du et barn på Aalborg Tekniske Gymnasium, er du velkommen til at tilmelde dig vores informationsmail. Her vil vi holde forældre orienteret om vigtige datoer i løbet af dit barns gymnasietid - eksempelvis forældremøder og dimission. De samme informationer bliver sendt til dit barns e-boks. 

Ekstraordinært har vi i foråret 2020 sendt information ud ca ugenligt om den alternative undervisningssituation og sender fortsat ofte informationsmails om COVID-19. 

INFORMATION I FORBINDELSE MED COVID-19

 

10. august 2020

Velkommen tilbage, vi glæder os til at se jer 😊

Corona er desværre ikke forsvundet hen over sommerferien, så der er lige nogle ting I skal huske

Hvis du indenfor 14 dage har rejst i et land som i Udenrigsministeriets rejsevejledninger er markeret orange skal du blive hjemme fra skole indtil 14 dage efter hjemkomst. Hvis du har været i lande markeret gule, opfordres du til at få taget en coronatest hurtigst muligt og helst inden du møder i skole.

Har du symptomer på COVID-19 skal du blive hjemme indtil 48 timer efter symptomerne er ophørt eller du har fået en negativ coronatest.

Øster Uttrup Vej:
Elever som er i lokalerne:
M1500-1504, 2500-2507 samt 3500-3507 skal bruge indgangen ved klatrevæggen (Øst).
M1300-1304, 2300-2310 samt 3300-3307 bruge indgangen mod værkstedet (Vest).
på N-gangen skal benytte indgangen i midten af huset under gangbroen, eller indgangen ved værkstedet. Her er gangene delt på midten.

FRIIS, Nyhavnsgade:
I skal bruge den indgang/trappe, som er nærmest jeres klasselokale. Dette gælder når I kommer om morgenen, når I evt. henter mad i middagspausen og når I skal til et faglokale på en anden etage.

Læs vedhæftede opdaterede retningslinjer for hvordan vi håndterer COVID-19 på AATG.

Vi gør dette, så alle ved, hvordan de skal forholde sig, så vi kan undgå smittespredning m. COVID-19. Det er derfor vigtigt at eleverne læser retningslinjerne – det kan være de skal have et lille skub 😊

Det er umådelig vigtigt, at de unge mennesker IKKE møder i skole hvis de udviser symptomer på COVID-19 og at de bliver hjemme til de er symptomfri eller har fået en negativ coronatest. Der vil muligvis blive perioder hvor en klasse eller flere modtager fjernundervisning fordi der bliver konstateret smittetilfælde. Fjernundervisningen vil vare indtil alle i klassen er testet efter sundhedsstyrelsens retningslinjer og ”frifundet”.

I øjeblikket forsøger vi at være ekstra forsigtige, vi vil nødigt skulle lukke hele skolen ned, sådan som det har været nødvendigt i Århus i denne uge.

 

Vi vil stadig appellere til, at alle bliver hjemme og bliver testet hvis man har coronalignende symptomer. Meld dig syg og bliv hjemme indtil der foreligger et negativt testresultat.

 

Rektor, Rikke Palmgren