Praktisk information

Praktisk information

Har du brug for at få styr på eksamensreglerne? Eller hjælp til at søge SU, måske?

Her finder du praktisk information for elever på Aalborg Tekniske Gymnasium - og deres forældre.

E-boks

Vi gør opmærksom på, at alle breve til gymnasiets elever bliver sendt med elektronisk post til elevernes e-boks. Da vi ikke har jeres forældres CPR-nr., og dermed ikke kan sende breve til forældrene via e-boks, vil vi opfordre til, at I sørger for, at jeres post automatisk bliver videresendt til jeres forældre, således at de kan holde sig informeret om breve sendt fra gymnasiet – fx information om optagelse, karakterafgivelse, fraværsbreve, forældremøder etc. Bemærk, at dette skal gøres i din e-boks under indstillinger. Jeres forældre kan også tilmelde sig vores informationsmail.

Elevbetaling

Aalborg Tekniske Gymnasium opkræver et éngangsbeløb til nødvendige undervisningsmaterialer på kr. 800. Beløbet dækker løbende omkostninger, som har en varig værdi for eleverne. Det kan blandt andet være elektroniske hjælpemidler, papir og lignende til eget brug eller fotokopier. Endvidere er der inkluderet en omkostning på ca. 100 kr. pr. elev til sociale arrangementer og lignende.

 

FERIEPERIODER

Aalborg Tekniske Gymnasium vil være undervisningsfri i følgende perioder i skoleåret 2024/25

Opstart efter sommerferien:

1.g 14. august,

Scienceklasse 13. august,

2.g + 3.g 12. august

---

Efterårsferie 14. - 18. oktober

Juleferie 23. december - 3. januar

Vinterferie 17. - 21. februar

Påskeferie 14. - 11. april

Kristi Himmelfartsdag 9. maj

Undervisningsfri fredag efter Kristi Himmelfartsdag 30. maj 

Grundlovsdag 5. juni

2. pinsedag 9. juni

 

---

3.g har sidste skoledag 15. maj

1.g og 2.g har sidste skoledag 6. juni

Sidste mulige eksamensdag 25. juni

Sidste mulige årsprøvedag 26. juni

Dimission 27. juni

SU og befordring

Du kan søge SU (Statens Uddannelsesstøtte), hvis du er 18 år. Du kan selv udfylde ansøgningen elektronisk på www.su.dk. Her kan du også læse mere om, hvornår du kan søge, og hvor meget du kan få i støtte.

Alternativt kan du få hjælp til at søge SU på skolens SU-kontor, der ligger på Øster Uttrup Vej 1. Ring på 7250 5172.

Hjælp til skat

SKAT har lavet en hjemmeside specielt til unge, som er en gør det selv-guide til, hvordan man håndterer sin skat. Der er også et punkt om SU. Se siden her: skat.dk/unge

Ungdomskort (buskort)

Ungdomskort er et personligt periodekort, der giver dig ret til at rejse mellem din skole og din bopæl. Derudover kan du køre med offentlig transport i hele dit eget takstområde – bor du for eksempel i Aalborg, kan du køre frit i hele Nordjylland. Ungdomskort giver dig også andre fordele – læs mere på www.ungdomskort.dk.

 

LÆSEVEJLEDNING og SPS

Læsevejledningen på HTX tilbyder undervisning til elever, der har problemer med at læse hurtigt og præcist nok eller har problemer med at formulere sig korrekt skriftligt og mundtligt. Læs mere om SPS på HTX.

 

 

Studie- og ordensregler

Gældende fra 2014

Aalborg Tekniske Gymnasiums studie- og ordensregler er udarbejdet med udgangspunkt i ”BEK. nr. 1222 af 04/12/2006” om studie-og ordensregler i de gymnasiale uddannelser” samt ”Vejledning nr. 92 af 04/12/2006” til ”BEK. nr. 1222 af 04/12/2006” studie-og ordensregler i de gymnasiale uddannelser.

I de tre år på gymnasiet skal du påregne en deltagerbetaling til undervisningsmidler på maks. kr. 2500, jf. bekendtgørelse om elevers betaling. Derudover vil der kunne påregnes ekstra deltagerbetaling til studietur på maks. kr. 4000.

Såfremt du har meldt dig på et særlig forløb med deltagerbetaling for Australien og USA forløb gælder Lov for gymnasier § 46, stk. 2, at elever og kursister, der har tilmeldt sig en særlig ordning, kan afkræves betaling for egen rejse, eget ophold og egen forplejning i forbindelse med dette udlandsophold. Der kan ikke kræves betaling af eleverne for udgifter, der vedrører undervisningen eller lærernes deltagelse. Der er ikke anført nogen beløbsgrænse.

Studieregler

Ordens- og samværsregler

Voldspolitik

Klageadgang

Persondatapolitik

Eksamensreglement for Aalborg Tekniske Gymnasium 2023/2024

I alt skal man til eksamen i minimum 10 fag på htx-uddannelsen, herunder prøve i skriftlig dansk, SOP og Teknikfag. 

Alle prøver – mundtlige, skriftlige og projekteksamener - tæller med

Læs hele vores eksamensreglement.

 

Til forældre

Har du et barn på Aalborg Tekniske Gymnasium, er du velkommen til at tilmelde dig vores informationsmail. Her vil vi holde forældre orienteret om vigtige datoer i løbet af dit barns gymnasietid - eksempelvis forældremøder og dimission. De samme informationer bliver sendt til dit barns e-boks.

Brug for en snak?

 

Gå til din vejleder

Du kan altid henvende dig til en af skolens vejledere, hvis du har problemer, er skoletræt eller bare gerne vil have én at vende dine tanker med.

 

 

 

 

 

Snak med en frivillig

Headspace Aalborg
Headspace er et gratis og uforpligtende tilbud til unge mellem 12 og 25 år, der har brug for nogen at tale med. Du kan besøge deres center i Aalborg eller bruge chatten på headspace.dk, hvis du har brug for at dele tanker, som det er svært at dele med andre. Intet er for stort eller småt, og det er dig, som bestemmer, hvad der skal tales om.