Fysikkens verden

Profilfag:

Fysik A

Matematik A

Fysikkens verden

I vores moderne verden er der stigende fokus på klima, energiforsyning og grøn omstilling. Derfor er der et stort behov for mennesker, der forstår de fysiske love og de sammenhænge, der ligger bag den teknik og teknologi, der omgiver os, og som i fremtiden vil være med til at udvikle ny og forbedret teknologi til gavn for samfundet.

Det er her, du kommer ind i billedet.

Denne studieretning henvender sig nemlig til dig, der er interesseret i fysiske fænomener og matematiske sammenhænge, og som gerne vil undersøge, hvordan naturen, teknikken og verden er indrettet. Og som måske gerne vil være ingeniør eller læse naturvidenskab.

I Fysikkens verden vil du blive udfordret med undervisning, opgaver og projekter, som træner din evne til at tænke logisk og abstrakt. Du vil møde konkrete problemstillinger, der kræver din kreativitet for at finde brugbare løsninger. Videnskabsteorier og naturvidenskabelige arbejdsmetoder er ikke bare noget, vi snakker om. Vi afprøver det nemlig i fysiklaboratoriet.

Derfor vil fysikundervisningen primært finde sted i fysiklaboratoriet, så vi let kan bygge måleopstillinger og lave eksperimenter.

Du kan tage denne studieretning på gymnasiet på Øster Uttrup Vej.

Tilmeld dig på optagelse.dk.

Fag og niveauer

Studieretningsfag

 • Fysik A

 • Matematik A

Obligatoriske fag

 • Dansk A

 • Teknikfag A 

 • Engelsk B

 • Idéhistorie B

 • Kemi B

 • Teknologi B

 • Biologi C

 • Informatik C

 • Samfundsfag C

Valgfag

 • 1 løft + 2 C-fag

Teknikfag A

vælg mellem:

  • Udvikling og produktion

   • Robotter

   • Maskin

   • Tekstil

  • Byggeri og energi

   • Arkitektur

   • Konstruktion

  • Proces, levnedsmiddel og sundhed

   • Bioteknologi

   • Livsstil og sundhed

  • Digitalt design og udvikling 

PROJEKTER i fagene

De forskellige fag i studieretningen toner ofte indholdet i fagene til at omhandle et eller flere aspekter omkring fysik. Nedenfor ses et par eksempler på nogle af de projekter, som du kan opleve i studieretningen:

Projekter i matematik

Projekter i Fysik

Studieture

Studieturen indgår som en vigtig del af Fysikkens verden. Tidligere har vi i England besøgt fusionsforskningscenteret i Culham, fysikinstituttet i Oxford, Sharp Laboratories og Science museum i London. Vi har bygget måleudstyr til miljøundersøgelser i havet i Bodø i Nordnorge.

Studietur til Genève og CERN

Fysikkens verden har også flere gange været i Geneve i Schweiz, senest i 2022. Her oplevede vi byens historiske og kulturelle attraktioner, men forskning og videnskab var en vigtig del af programmet.

I 2022 fik vi en rundvisning på CERN, som er et europæisk center for forskning i partikelfysik. Vi besøgte CERNs antistof-fabrik og fik en rundtur med professor i kernefysik Niels Madsen.

Genève har også det europæiske hovedkvarter for FN, United Nations Office, hvor vi har været på byvandring og kunne mærke den internationale stemning på tæt hold.

Dog skal der også være tid til at stikke tæerne i Genève-søen, opleve den gamle bydel, spise lidt schweizisk chokolade og meget mere.

Jacob Garm Pedersen, elev på Fysikkens verden

Jacob Garm Pedersen er 18 år, bor i Gistrup og går i 3.g på Fysikkens verden.

Jacob er primært interesseret i de naturvidenskabelige fag og har valgt HTX for både at kunne koncentrere sig om fag som fysisk, biologi og kemi, men også for at få den praksisnære undervisning med fysikforsøg. Læs hele interviewet med Jacob herunder.

Hvorfor valgte du Aalborg Tekniske Gymnasium?

Jeg har altid været mest optaget af de naturvidenskabelige fag som matematik og fysisk, og som er de fag, jeg kunne få her. Samtidig kunne jeg udelukke de fag, som jeg ikke er så interesseret i, som fremmedsprog og historie. Jeg havde også en idé om, at der generelt er en mere teknisk tilgang til fagene, når nu det er et teknisk gymnasium.

Hvilken studieretning har du valgt og hvorfor?

Jeg valgte Fysikkens verden for at få muligheden for at lave forsøg, og af de naturvidenskabelige fag som fysisk, kemi og biologi er det bare fysik, jeg bedst kan lide, samtidig med at jeg stadig har mulighed for at få de andre fag. Jeg har for eksempel stadig kemi på A-niveau.

Hvad er det bedste ved at være elev på Aalborg Tekniske Gymnasium?

Det er det sociale, og at vi har en fælles interesse for det tekniske, naturvidenskabelige, computere og programmering, og at man kan snakke om alt det, man også selv synes er spændende. Ellers er det lærernes engagement kombineret med interessante fag og en god tilgang til tingene.

Hvad er det fedeste projekt, du har været involveret i?

Det er vores teknologifagsprojekt, som vi lige har afsluttet. Jeg havde elektronik og lavede en printer/plotter, der kan flytte på to akser med en tusch. Den har et lille styrestystem, som man styrer med et joystick, så den for eksempel kan printe billeder. Det var spændende at skulle programmere, bruge elektriske komponenter for at bygge den, få en motor for at flytte på akser og lodde en masse ledninger.

Hvordan er studiemiljøet på Aalborg Tekniske Gymnasium?

Vi laver mange ting i mindre grupper, som eksempelvis at spise aftensmad sammen, eller vi laver noget sammen efter skole. Men der er selvfølgelig også gymnasiefester, som man kan deltage i. Der er plads til alle, og der er ingen lukkede grupper

Hvad laver du i din fritid?

Jeg bruger tid på at programmere, og så er jeg meget interesseret i matematik, og så har Georg Mohr-konkurrencen (en national matematikkonkurrence) fyldt en del de sidste par år, ellers er jeg sammen med mine venner.

Hvad er dine planer for fremtiden?

Jeg vil gerne læse matematik på Aalborg Universitet nok allerede her til sommer.

Videre­uddannelse

Med studieretningen Fysikkens verden får du ”det store kørekort” til alle naturvidenskabelige, tekniske og samfundsfaglige uddannelser. 

Se alle de 264 muligheder for videregående uddannelser, du har direkte adgang til på adgangskortet.

Lærere på fysikkens verden

Camilla Kær Mørkholt Cand.polyt. Kemi, Matematik, Teknikfag (proces, levnedsmiddel og sundhed, bioteknologi)
Esben Dalsgaard Cand.mag. Dansk, Idéhistorie
Jens Villadsen Cand.polyt. ph.d. (bygning) Teknologi, Matematik, Fysik
Michael Pilgaard Othello Cand.phil. Engelsk
René Brian Randrup Rasmussen Cand.scient. Programmering, Matematik
Trine Olsson cand. scient. Kemi, Biologi, Bioteknologi

Leder for studieretningen

Elida Westergaard Christensen Uddannelseschef +45 2526 6897