Fysikkens verden

Profilfag:

Fysik A

Matematik A

Fysikkens verden

Denne studieretning henvender sig til dig, der er interesseret i fysiske fænomener, matematiske sammenhænge og filosofiske tankegange, og som undrer dig over, hvordan naturen og verden er indrettet.

I dagligdagen vil du blive udfordret med undervisning, opgaver og projekter, som træner din evne til at tænke logisk og abstrakt. Du vil møde konkrete problemstillinger, der kræver din kreativitet for at finde brugbare løsninger. Videnskabsteorier og naturvidenskabelige arbejdsmetoder er ikke bare noget, vi snakker om, men noget der bliver afprøvet og anvendt i det eksperimentelle arbejde.

Du kan tage denne studieretning på gymnasiet på Øster Uttrup Vej.

Fag og niveauer

Profilfag/studieretningsfag

 • Fysik A

 • Matematik A

Obligatoriske fag

 • Teknologi B

 • Idéhistorie B

 • Dansk A

 • Engelsk B

 • Kemi B

 • Informatik C

 • Samfundsfag C

 • Biologi C

 • Teknikfag A - 

  vælg mellem:

  • Udvikling og produktion

   • Elektronik

   • Maskin

   • Tekstil

  • Byggeri og energi

   • Arkitektur

   • Konstruktion

  • Proces, levnedsmiddel og sundhed

   • Bioteknologi

   • Gastroscience

   • Livsstil og sundhed

  • Digitalt design og udvikling 

Valgfag

 • 1 løft + 2 C-fag

Forslag til valgfag

 • Astronomi C + Valgfag C + løft af et fag

 • Statik og styrkelære C + Valgfag C + løft af et fag

 • Løft kunne være: teknologi A, engelsk A, samfundsfag B eller kemi A.

 • C-fag kunne være: innovation C, materialeteknologi C, psykologi C, tysk C, filosofi C, mediefag C, musik C, idræt C, programmering C eller erhvervsøkonomi C.

PROJEKTER i fagene

De forskellige fag i studieretningen toner ofte indholdet i fagene til at omhandle et eller flere aspekter omkring fysik. Nedenfor ses et par eksempler på nogle af de projekter, som du kan opleve i studieretningen:

Projekter i matematik

Projekter i Fysik

Studieture

Studieturen indgår som en vigtig del af Fysikkens verden. Tidligere har vi i England besøgt fusionsforskningscenteret i Culham, fysikinstituttet i Oxford, Sharp Laboratories og Science museum i London.  I 2015 gik turen til Bodø i Nordnorge . I et samspil mellem fagene teknologi og fysik, byggede klassen deres eget måleudstyr til miljøundersøgelser i havet, som opsamlede måledata, der blev bearbejdet i matematik.

Besøg på Fysikinstituttet på Århus Universitet, Matematikinstituttet på Aarborg universitet. Utzoncentret, Aros og Stenomuseet.

Studietur til Genève og CERN

Fysikkens verden har flere gange været i Geneve i Schweiz. Her oplever vi byens historiske og kulturelle attraktioner, men forskning og videnskab er også en del af programmet.

Vi besøger og får rundvisning på CERN, som er et europæisk center for forskning i partikelfysik. Du har måske hørt om den fascinerende partikelaccelerator LHC. Et stærkt eksempel på teknologi og videnskab i samarbejde.

Genève har også det europæiske hovedkvarter for FN, United Nations Office, hvor det er muligt at få en guided tour og mærke den internationale stemning på tæt hold.

Dog skal der også være tid til at stikke tæerne i Genève søen, opleve den gamle bydel, spise lidt schweizisk chokolade og meget mere.

Videre­uddannelse

Med studieretningen Fysikkens verden får du ”det store kørekort” til alle naturvidenskabelige, tekniske og samfundsfaglige uddannelser. 

Se alle videregående uddannelsesmuligheder på adgangskortet.

Lærere på fysikkens verden

Arne Aagaard Wacker Cand.mag. Samfundsfag, Idéhistorie, Teknologi
Esben Dalsgaard Cand.mag. Dansk, Idéhistorie
Kim Lang Cand.scient. Astronomi, Fysik
Maria Holme Pedersen Cand.mag. Engelsk
Pia Thomsen cand. polyt. Matematik, Fysik, Teknikfag (udvikling og produktion, elektronik)
René Randrup Rasmussen Cand.scient. Programmering, Matematik

Leder for studieretningen

Peter Toftemark Uddannelsesleder +45 2526 6894