Bioteknologi

Profilfag:

Bioteknologi A

Matematik A

Bioteknologi

Denne studieretning henvender sig til dig, der gerne vil lære om bioteknologiens mange muligheder: udvikling af medicin, forskning i udviklingen af biobrændsel, fremstilling af øl og mejeriprodukter, brugen af GMO (genmodificerede organismer) og behandling af sygdomme. Et fagligt samarbejde med kemi prioriteres højt, hvilket eksempelvis giver forståelse for DNA-molekylets opbygning, stoffers opbygning og omsætning samt hormonsystemets virkemåde.

Bioteknologi vil sætte fokus på emner, der efterspørges af forskningsinstitutioner og den sundhedsorienterede del af industrien. I samarbejde med idéhistorie dyrkes også filosofisk eftertænksomhed og etik i forhold til såvel de problemstillinger, bioteknologien kan løse, som de problemstillinger, bioteknologien selv er med til at skabe.

Du kan tage denne studieretning på gymnasiet på Øster Uttrup Vej.

Fag og niveauer

Profilfag/studieretningsfag

 • Bioteknologi A

 • Matematik A

Obligatoriske fag

 • Teknologi B

 • Idéhistorie B

 • Dansk A

 • Engelsk B

 • Fysik B

 • Kemi B

 • Informatik C

 • Samfundsfag C

 • Teknikfag A - 

  vælg mellem:

  • Udvikling og produktion

   • Elektronik

   • Maskin

   • Tekstil

  • Byggeri og energi

   • Arkitektur

   • Konstruktion

  • Proces, levnedsmiddel og sundhed

   • Bioteknologi

   • Gastroscience

   • Livsstil og sundhed

  • Digitalt design og udvikling 

Valgfag

1 løft eller
2 C-fag

 

Forslag til valgfag

 • To af fagene: idræt C, psykologi C eller samfundsfag B (løft) (Sundhedsfaglig toning)

 • Et A-fag og et C-fag: fysik A eller kemi A (løft) + materialeteknologi C eller programmering C eller statik og styrkelære C (Ingeniørfaglig toning)

 • Et løft og et C-fag: engelsk A eller samfundsfag B + filosofi C (Samfundsorienteret toning)

 

Studieture

"På studieretningen bioteknologi er vi på andet år på en studietur i udlandet, som har en faglig relevans i forhold til studieretningen. Min klasses tur gik til Rom, hvor at vi blandt andet besøgte et medicinsk museum som et led i den bioteknologiske undervisning. Her var der meget frie tøjler til selv at vælge og fordybe sig i et medicinhistorisk emne, der interesserede den enkelte elev.

Vi  var også rundt til de store seværdigheder i Rom, hvor vi arbejdede med den idehistoriske og kulturelle baggrund for disse, som så blev dokumenteret og arbejdet med, da vi vendte hjem. Af seværdigheder kan nævnes Colosseum, Sankt Peterskirken, Forum Romanum og en tale afholdt af Paven. Fordi så meget af arbejdet var uafhængigt af lærernes indblanding, fik vi som klasse et stærkt sammenhold, og selv den lange ventetid til Sankt Peters kirken, på grund af pavens tale, var derfor aldrig kedelig."

Thea 3.y

Videre­uddannelse

Bioteknologi er en oplagt studieretning hvis du vil være

 • Læge
 • Sygeplejerske
 • Farmaceut
 • Jordemoder
 • Bioanalytiker
 • Bioteknolog  

Se andre forslag til videreuddannelsesmuligheder på adgangskortet.dk

Lærere på bioteknologi

Bjarne Sønderstrup Cand.scient. Biologi, Matematik
Chenette Back Hangaard Cand.mag. Dansk
Jesper de Neergaard Larsen Cand.scient. Kom/it, Matematik, Teknologi
Jesper Nymann Cand.polyt. (Bioteknologi) Kemi, Bioteknologi
Kirsten Birgitte Hansen Fogd Cand.scient. Biologi, Teknologi, Bioteknologi, Teknikfag (proces, levnedsmiddel og sundhed, sundhed)
Lene Juul Andersen Teknikumingeniør (bygning) Teknikfag (byggeri og energi), Statik og styrkelære, Matematik
Mette Gammelgaard Cand.agro. Kemi, Biologi, Teknikfag (proces, levnedsmiddel og sundhed, bioteknologi), Bioteknologi
Morten Brok Gentsch Cand.polyt. (elektronik & telekommunikation) Teknologi, Teknikfag (udvikling og produktion, elektronik), Matematik, Fysik

Leder for studieretningen

Kaspar Dalsgaard Kristensen Uddannelsesleder +45 7250 5895 +45 2526 6895