Bioteknologi

Profilfag:

Bioteknologi A

Matematik A

Bioteknologi

Denne studieretning henvender sig til dig, der gerne vil lære om bioteknologiens mange muligheder: udvikling af medicin, forskning i udviklingen af biobrændsel, fremstilling af øl og mejeriprodukter, brugen af GMO (genmodificerede organismer) og behandling af sygdomme. Et fagligt samarbejde med kemi prioriteres højt, hvilket eksempelvis giver forståelse for DNA-molekylets opbygning, stoffers opbygning og omsætning samt hormonsystemets virkemåde.

Bioteknologi vil sætte fokus på emner, der efterspørges af forskningsinstitutioner og den sundhedsorienterede del af industrien. I samarbejde med idéhistorie dyrkes også filosofisk eftertænksomhed og etik i forhold til såvel de problemstillinger, bioteknologien kan løse, som de problemstillinger, bioteknologien selv er med til at skabe.

Du kan tage denne studieretning på gymnasiet på Øster Uttrup Vej.

Tilmeld dig på optagelse.dk.

Fag og niveauer

Studieretningsfag

 • Bioteknologi A

 • Matematik A

Obligatoriske fag

 • Dansk A

 • Teknikfag A 

 • Engelsk B

 • Fysik B

 • Idéhistorie B

 • Kemi B

 • Teknologi B

 • Informatik C

 • Samfundsfag C

Valgfag

 • 1 løft eller

 • 2 C-fag

Teknikfag A

vælg mellem:

  • Udvikling og produktion

   • Robotter

   • Maskin

   • Tekstil

  • Byggeri og energi

   • Arkitektur

   • Konstruktion

  • Proces, levnedsmiddel og sundhed

   • Bioteknologi

   • Livsstil og sundhed

  • Digitalt design og udvikling 

 

Studieture

"På studieretningen bioteknologi er vi på andet år på en studietur i udlandet, som har en faglig relevans i forhold til studieretningen. Min klasses tur gik til Rom, hvor at vi blandt andet besøgte et medicinsk museum som et led i den bioteknologiske undervisning. Her var der meget frie tøjler til selv at vælge og fordybe sig i et medicinhistorisk emne, der interesserede den enkelte elev.

Vi  var også rundt til de store seværdigheder i Rom, hvor vi arbejdede med den idehistoriske og kulturelle baggrund for disse, som så blev dokumenteret og arbejdet med, da vi vendte hjem. Af seværdigheder kan nævnes Colosseum, Sankt Peterskirken, Forum Romanum og en tale afholdt af Paven. Fordi så meget af arbejdet var uafhængigt af lærernes indblanding, fik vi som klasse et stærkt sammenhold, og selv den lange ventetid til Sankt Peters kirken, på grund af pavens tale, var derfor aldrig kedelig."

Thea 3.y

Mød en elev

Mads Hougaard Stoumann, elev på Bioteknologi

Mads Hougaard Stoumann er 18 år, bor i Vejgaard og går i 3.g på Bioteknologi.

Mads valgte HTX for at fordybe sig i de naturfaglige fag, der også er adgangsgivende til en af de uddannelser, som han overvejer at begynde på efter sin studentereksamen. Og så er han især begejstret for tilgangen på HTX, hvor man får lov til at afprøve teorien ved at eksperimentere i laboratoriet. Læs interviewet med Mads herunder.

Hvorfor valgte du Aalborg Tekniske Gymnasium? Og hvilke overvejelser havde du ellers?

Jeg har valgt Aalborg Tekniske Gymnasium, fordi her har man mulighed for at fordybe sig i det, man virkelig har lyst til at fordybe sig i. Jeg ved godt, at der er noget almendannende i at have oldtidskundskab eller tysk eller andet fremmedsprog, men jeg ville bare rigtig gerne fokusere på matematikken, det naturfaglige og de enkelte fag, der er relevant for mig på længere sigt.

Hvorfor har du valgt studieretningen Bioteknologi?

For mig gav Bioteknologi mening, eftersom vi har matematik A, alle naturfaglige fag på minimum B og idéhistorie på B, så bagefter kan du både læse jura, økonomi eller medicin. Der er også en del laboratoriearbejde på Bioteknologi, hvor vi inden for hvert emne både dykker ned i teori og praksis og får lov til at koble det sammen. Det syntes jeg bare lød virkeligt fedt.

Hvad er det bedste ved at være elev på Aalborg Tekniske Gymnasium?

Der er et fedt fællesskab på tværs af linjer, klasser og årgange. Vi er én stor skole. Faciliteterne herude er meget bedre, end jeg forventede. Og det er fedt at være sammen med folk, man har god kemi med, og som man deler interesser med.  

Hvad er det fedeste projekt, du har været involveret i?

Det har nok været min egen SOP, hvor jeg skrev om spirituskørsel. Jeg fik lov til at give 10 elever fra skolen nogle alkoholske genstande for derefter at tjekke deres promille ift. reaktionstid og kognitive evner. Det skrev jeg en 20 siders opgave om. Det var fedt, at skolen gav mig lov til at fuldføre projektet, på trods af at der indgik alkohol i det.

Udover det, er der alle vores teknologiprojekter, hvor vi faktisk får lov til at lave nogle produkter, som, man synes, kan løse et problem. Det får man altså heller ikke mulighed for særlig mange andre steder.

Hvad er dine planer for fremtiden?

Jeg tager nok 1-2 sabbatår, hvor jeg får noget erhvervserfaring. Og så tror jeg, at jeg begynder på enten medicin eller jura.

Videre­uddannelse

Bioteknologi er en oplagt studieretning hvis du vil være

 • Læge
 • Sygeplejerske
 • Farmaceut
 • Jordemoder
 • Bioanalytiker
 • Bioteknolog  

Se alle de andre forslag til videreuddannelsesmuligheder på adgangskortet.dk. Der er faktisk 261 i alt, når du har valgt Bioteknologi.

Lærere på bioteknologi

Arne Aagaard Wacker Cand.mag. Samfundsfag, Idéhistorie, Teknologi
Claus Holst Cand.mag. Dansk, Idéhistorie
Jesper de Neergaard Larsen Cand.scient. Kom/it, Matematik, Teknologi
Jesper Nymann Cand.polyt. (Bioteknologi) Kemi, Bioteknologi
Morten Brok Gentsch Cand.polyt. (elektronik & telekommunikation) Teknologi, Teknikfag (udvikling og produktion, elektronik), Matematik, Fysik
Sisse Nygaard Bruun cand. scient. Bioteknologi, Biologi

Leder for studieretningen

Kaspar Dalsgaard Kristensen Uddannelseschef +45 7250 5895 +45 2526 6895