Beredskabslinjen

Profilfag:

Bioteknologi A

Idræt B

Beredskabslinjen

Hvis du kan se en fremtid inden for politi, forsvar, brandbekæmpelse, redning eller lignende og har interesse for idræt og bioteknologi, så er Beredskabslinjen på Aalborg Tekniske Gymnasium det rigtige valg for dig.

På Beredskabslinjen lægger vi vægt på - i fagene og på tværs af fagene - at træne de faglige, sociale og menneskelige kompetencer, som bl.a. beredskab, forsvar og politi efterspørger. Det er derfor også vigtigt for os, at vi i den daglige undervisning træner sammenhængen mellem de teoretiske fag og den praktiske virkelighed. I idræt betyder dette eksempelvis, at der trænes kampsport.

I undervisningen på Beredskabslinjen lægger vi vægt på, at der indgår virkelighedsnære eksempler, forløb og temaer, og vi samarbejder bl.a. med politiet, forsvaret og beredskabet.

Vi prioriterer ture ud af huset og deltager i en række beredskabsøvelser, hvor eleverne som figuranter oplever, hvordan politi, militær og brandmyndigheder arbejder sammen. Af rejseaktivitet kan det nævnes, at Beredskabslinjens nuværende ture går til Grønland og London/Dublin. Opholdene er hovedsageligt finansieret af EUs ERASMUS-program.

Herudover forventes det, at eleverne ligeledes vil besøge indenlandske destinationer – lige nu drejer det sig om København og/eller Århus.

Du kan tage denne studieretning på gymnasiet i Friis - Nyhavnsgade.

Fag og niveauer


Profilfag/studieretningsfag

 • Idræt B

 • Bioteknologi A

Obligatoriske fag

 • Teknologi B

 • Idéhistorie B

 • Matematik B

 • Dansk A

 • Engelsk B

 • Kemi B

 • Fysik B

 • Informatik C

 • Samfundsfag C

 • Teknikfag A - 

  vælg mellem:

  • Udvikling og produktion

   • Elektronik

   • Maskin

   • Tekstil

  • Byggeri og energi

   • Arkitektur

   • Konstruktion

  • Proces, levnedsmiddel og sundhed

   • Bioteknologi

   • Gastroscience

   • Livsstil og sundhed

  • Digitalt design og udvikling 

Valgfag

 • 1 C-fag eller

 • 1 løft

Forslag til valgfag:

Løft kunne være: matematik A, teknologi A, engelsk A, samfundsfag B, fysik A eller kemi A.

C-fag kunne være: innovation C, materialeteknologi C, psykologi C, tysk C, filosofi C, mediefag C, musik C,, programmering C eller erhvervsøkonomi C.

Projekter i fagene

De forskellige fag i studieretningen toner ofte indholdet i fagene til at omhandle et eller flere aspekter omkring beredskab, sundhed og fysiologi. Nedenfor ses eksempler på nogle af de projekter, som du kan opleve i studieretningen:

Projekter i bioteknologi

Projekter i idéhistorie

Studieture

Studieretningstur - 1.g

I uge 50 to-dage tur til flyvestationen i Aalborg 

I uge 24 er der en uges praktik ved militæret. 

Studietur – 2.g

Erasmustur på beredskabslinjen er planlagt som en tur med arbejdspraktik i Dublin i foråret (omkring uge 14) 

Studieretningstur - 3.g

I 3.g er der mulighed for et to-dages ophold ved miltærpolitiet og eventuelle øvelser. 

Herudover ligger beredskabs-studietur til Grønland (Sisimiut). Første hold sendes afsted i foråret 2022.  

Andet 

På tværs af årgangene deltager beredskabselever som figuranter ved store øvelser. 

Vi har en studieretningstur (indenrigs) for 2. og 3. g. Turen her er én dags.  

Videre­uddannelse

Beredskabslinjen er et oplagt valg for dig, som drømmer om at blive:

 • Politibetjent

 • Brandkvinde/-mand

 • Militærmand/-kvinde

 • Ambulanceredder/Paramediciner

 • Læge m.v.

Der er også alle mulige andre muligheder, hvis du vælger denne studieretning. Se dem alle sammen på adgangskortet på ug.dk

Lærere på beredskabslinjen

Bjarne Kirk Akademiingeniør (svagstrøm) Teknologi, Matematik
Kasper Svenbæk Pilgaard Cand.mag. Samfundsfag, Erhvervsøkonomi, Idéhistorie
Michael Kirchoff Nielsen Cand.mag. Dansk, Engelsk
Olav Bangsø Cand.scient., Ph.d Matematik, Programmering
Peter Klausholm Thidemann Cand.scient. idræt Idræt, Idéhistorie
Rikke Louise Petersen Cand.scient. Biologi, Kemi, Bioteknologi

Leder for studieretningen

Peter Toftemark Uddannelsesleder +45 2526 6894