Beredskabslinjen

Profilfag:

Bioteknologi A

Idræt B

Beredskabslinjen

Hvis du kan se en fremtid inden for politi, forsvar, brandbekæmpelse, redning eller lignende og har interesse for idræt og bioteknologi, så er Beredskabslinjen på Aalborg Tekniske Gymnasium det rigtige valg for dig.

På Beredskabslinjen lægger vi vægt på – i fagene og på tværs af fagene – at træne de faglige, sociale og menneskelige kompetencer, som bl.a. beredskab, forsvar og politi efterspørger. Det er derfor også vigtigt for os, at vi i den daglige undervisning træner sammenhængen mellem de teoretiske fag og den praktiske virkelighed. I idræt betyder dette eksempelvis, at der trænes kampsport.

I undervisningen på Beredskabslinjen lægger vi vægt på, at der indgår virkelighedsnære eksempler, forløb og temaer, og vi samarbejder bl.a. med politiet, forsvaret og beredskabet.

Vi prioriterer ture ud af huset og deltager i en række beredskabsøvelser, hvor eleverne som figuranter oplever, hvordan politi, militær og brandmyndigheder arbejder sammen. Af rejseaktivitet kan det nævnes, at Beredskabslinjens studieophold er i Berlin, hvor eleverne er i praktik. Herudover er der på Beredskabslinjen tilbud om deltagelse i studietur til et arktisk område (delvis egenfinansiering).

Det forventes, at eleverne ligeledes vil besøge indenlandske destinationer – lige nu drejer det sig om Aarhus.

Du kan tage denne studieretning på gymnasiet i Friis - Nyhavnsgade.

Tilmeld dig på optagelse.dk.

Fag og niveauer

Studieretningsfag

 • Bioteknologi A

 • Idræt B

Obligatoriske fag

 • Dansk A

 • Teknikfag A 

 • Engelsk B

 • Fysik B

 • Idéhistorie B

 • Kemi B

 • Matematik B

 • Teknologi B

 • Informatik C

 • Samfundsfag C

Valgfag

 • 1 C-fag eller

 • 1 løft

Teknikfag A

vælg mellem:

  • Udvikling og produktion

   • Robotter

   • Maskin

   • Tekstil

  • Byggeri og energi

   • Arkitektur

   • Konstruktion

  • Proces, levnedsmiddel og sundhed

   • Bioteknologi

   • Livsstil og sundhed

  • Digitalt design og udvikling 

Projekter i fagene

De forskellige fag i studieretningen toner ofte indholdet i fagene til at omhandle et eller flere aspekter omkring beredskab, sundhed og fysiologi. Nedenfor ses eksempler på nogle af de projekter, som du kan opleve i studieretningen:

Projekter i bioteknologi

Projekter i idéhistorie

Studieture

Studieretningstur - 1.g

I uge 50 to-dage tur til flyvestationen i Aalborg.

I uge 24 er der en uges praktik ved militæret. 

Studietur – 2.g

Beredskabslinjens studietur går til Berlin og finansieres hovedsageligt af EUs ERASMUS-program.

Studieretningstur - 3.g

I 3.g er der mulighed for at deltage i en studietur til et arktisk område (delvis egenfinansiering).

  

Andet 

På tværs af årgangene deltager beredskabselever som figuranter ved store øvelser.

Vi har en studieretningstur (indenrigs) for 2. og 3. g. Turen her er én dags.

Johanna Trojaner Rössel, elev på Beredskabslinjen

Johanna Trojaner Rössel er 18 år, bor i Vodskov og går i 3.g på Beredskabslinjen.

Johanna valgte en HTX på grund af den projektorienterede tilgang, og fordi hun kunne begynde på en studieretning med emner og fag, der interesserer hende. Efter 3 år på HTX er hun især begejstret for de projekter, som hun selv har været med til at præge ud fra sine interesser, og de praktiske færdighed, hun har opnået, når hun nu kan fræse, dreje og svejse. Læs hele interviewet med Johanna herunder.

Hvorfor valgte du Aalborg Tekniske Gymnasium? Og hvilke overvejelser havde du ellers?

Jeg overvejede også en BI på Hasseris gymnasium, men jeg valgte HTX, fordi man kan arbejde mere projektorienteret med udgangspunkt i ens interesser. For eksempel har jeg et teknikfag, der hedder Udvikling og produktion - maskin, på A-niveau, hvor jeg har lært at fræse, dreje og svejse. Det tror jeg ikke, at man får lov til på STX.

Hvilken studieretning har du valgt og hvorfor?

Jeg var lidt i tvivl om det skulle være Beredskabslinjen eller Fysikkens verden. Jeg valgte Beredskabslinjen, fordi den rummer de emner og fag, jeg interesserer mig for, som bioteknologi og idræt, men også perspektivet på beredskab, forsvar og politi, som jeg synes er spændende.

Hvad er det bedste ved at være elev på Aalborg Tekniske Gymnasium?

Det er især de afsluttende projekter i 3.g, hvor vi i høj grad får lov til at lave vores egne ting, f.eks. surfer jeg, så i maskinfaget er jeg ved at bygge min egen surf-maskine, der skal simulere den bevægelse, man laver, når man surfer. Nu har vi eksamensprojekt i idræt, hvor vi skulle lave et træningsprogram, og her har jeg lavet et program, som gør mig bedre til at surfe og min kampsport. Det gør bare, at man bliver mere motiveret, fordi man får lov til selv at præge opgaverne.

Hvad er det bedste ved din studieretning?

Det bedste er, at man går sammen med andre, der har samme interesse, som en selv, og derfor har vi et godt sammenhold. For eksempel skulle de fleste fra beredskabslinjen til Forsvarets Dag eller session, og det kunne vi så gå og snakke om.

Hvad er det fedeste projekt, du har været involveret i?

Det var et automatiseringsprojekt i maskinfaget. Vi fik til opgave at lave et produkt, som vi skulle automatisere for at spare ressourcer. Vi lavede en pomfritmaskine, ved at vi lavede en kanon, der har en eksplosion i sig, så den kan fyre en kartoffel igennem et gitter, for at den bliver skåret ud til pomfritter. Derefter bliver de sænket ned i først en koger, og dernæst en friture for så at vippe pomfritterne over på et bord, hvor de så bliver saltet. Vi skulle selvfølgelig teste den en masse gange og smage pomfritterne til, så i hvert frikvarter lavede vi nok pomfritter til halvdelen af HTX.

Hvordan er studiemiljøet på Aalborg Tekniske Gymnasium?

Det er virkelig godt. Vi har et ret godt sammenhold i klassen, og jeg kan tale med alle. Når vi arbejder sammen om projekter, arbejder vi også ret godt sammen. Især efter studieturen, hvor man godt kunne mærke, at man blev rystet lidt mere sammen.

Det, jeg har lagt mest mærke til fra grundskolen til gymnasiet, er samspillet med læreren, hvor det i langt højere grad er en samtale frem for en lærer, der siger, hvad du skal gøre. Hvis der er noget, vi gerne vil lære, eller noget, vi synes, der mangler i undervisningen, kan vi godt sige det til vores lærer. Eller hvis vi synes, det er meget tørt kapitel, så kan det være, at de siger, ”jamen, så lad os prøve at lægge en beredskabsvinkel ned over det”, så bliver det måske lidt mere relevant og sjovere at lære om.

Hvad laver du i din fritid?

Jeg har arbejdet i Føtex, ellers surfer jeg, dyrker kampsport og klatrer. 

Hvad er dine planer for fremtiden?

Til september starter jeg min værnepligt i Beredskabsstyrelsen. Jeg er også tysk statsborger, så jeg får også muligheden for at aftjene værnepligt i Tyskland, og så vil jeg måske gerne i hæren, så jeg får både beredskab og militær med. Derefter vil jeg gerne studere medicin for at blive læge.

Videreuddannelse

139 videreuddannelsesmuligheder

Beredskabslinjen er et oplagt valg for dig, som drømmer om at blive:

 • Politibetjent

 • Brandkvinde/-mand

 • Militærmand/-kvinde

 • Ambulanceredder/Paramediciner

 • Læge m.v.

Der er også alle mulige andre muligheder, hvis du vælger denne studieretning. Du opfylder adgangskravene til 139 videregående uddannelser. Se dem på adgangskortet på ug.dk

Lærere på beredskabslinjen

Casper Falborg Nordström Cand.mag. Idræt, Psykologi, Samfundsfag
Daniel Noes Johansen Civilingeniør i Sundhedsteknologi Matematik, Fysik, Teknologi, Programmering, Teknikfag (proces, levnedsmiddel og sundhed, sundhed)
Mette Jeanne Kande Produktudvikler Teknologi, Teknikfag (udvikling og produktion, tekstil)
Michael Kirchoff Nielsen Cand.mag. Dansk, Engelsk
Olav Bangsø Cand.scient., Ph.d Matematik, Programmering
Peter Klausholm Thidemann Cand.scient. idræt Idræt, Idéhistorie
Rikke Louise Petersen Cand.scient. Biologi, Kemi, Bioteknologi

Leder for studieretningen

Elida Westergaard Christensen Uddannelseschef +45 2526 6897