Praktisk information

INFORMATION I FORBINDELSE MED COVID-19

Opdateret 27. november:

Krav om coronapas på ungdomsuddannelsesinstitutioner

Som følge af regeringens seneste tiltag for at få coronasmitten under kontrol er der indført krav om coronapas på alle ungdomsuddannelsesinstitutioner.
Det betyder, at alle elever, kursister og gæster fra mandag 29. november skal kunne fremvise gyldigt coronapas på baggrund af enten vaccination eller gyldig test, når du møder i skole.

Vi anbefaler, at du inden mandag 29. november får tjekket, at dit coronapas virker, da det er dit eget ansvar at kunne fremvise coronapas.

Vær opmærksom på, at gyldigheden af test som grundlag for coronapas ændres, således en negativ PCR-test er gyldig i 72 timer, mens en negativ kviktest er gyldig i 48 timer.

Fravær på baggrund af manglende coronapas vil blive betragtet som fravær.

Derudover opfordrer vi selvfølgelig stadig til at udvise almen sund fornuft og holde afstand.

Undtagelser for coronapaskrav kan findes her.

Det er stadig yderst vigtigt, at du hurtigt fortæller skolen, hvis du er testet positiv, så vi kan lave en effektiv smitteopsporing. 

Ved konstateret smitte må man tidligst møde fysisk på skolen, når man har været symptomfri i 48 timer. Personer, der ikke har haft symptomer, må møde fysisk på skolen tidligst 7 dage efter, at de fik taget den positive test.

Nære kontakter skal selvisoleres og testes på 4. og 6. dag. Dette gælder dog ikke for personer, som er færdigvaccinerede (14 dage efter anden vaccination) eller har immunitet pga. tidligere smitte (fra 14 dage efter positiv PCR-test til 12 måneder). Nære kontakter må møde fysisk på skolen ved negativt testsvar på 6.-dagen.
Man bliver betragtet som nær kontakt, hvis én af følgende punkter er opfyldt:
- Alle, der bor sammen med en, der har fået påvist Covid-19.
- Alle, der har haft direkte fysisk kontakt (f.eks. kram) eller direkte kontakt til smittefarlige sekreter (f.eks. hoste eller nys) med en, der har fået påvist Covid-19.
- Alle, der har været inden for 1 meter i mere end 15 minutter (f.eks. i samtale med personen) med en, der har fået påvist Covid-19, dog indenfor 2 meter, hvor der er øget risiko for smitte.

Hvis din klasse hjemsendes gælder følgende:

• Du kan se i dit skema i UDDATA+, hvor/hvordan lærerne forventer, den online undervisning skal foregå. 

• Du skal som udgangspunkt have dit kamera tændt for ikke at få fravær. 

• Er virtuel undervisning svært at følge med i eller svært at holde ud, så kontakt din lærer eller studievejleder, så kan vi se, om der er en måde at hjælpe på.

 

Modtager du en besked i Smittestop App’en om, at du har været i nærheden af en smittet, der er testet positiv for COVID-19, opfordrer vi dig til at lade dig teste.

 

Rektor, Rikke Palmgren

 

 

Praktisk information

Har du brug for at få styr på eksamensreglerne? Eller hjælp til at søge SU, måske?

Her finder du praktisk information for elever på Aalborg Tekniske Gymnasium - og deres forældre.

E-boks

Vi gør opmærksom på, at alle breve til gymnasiets elever bliver sendt med elektronisk post til elevernes e-boks. Da vi ikke har jeres forældres CPR-nr., og dermed ikke kan sende breve til forældrene via e-boks, vil vi opfordre til, at I sørger for, at jeres post automatisk bliver videresendt til jeres forældre, således at de kan holde sig informeret om breve sendt fra gymnasiet – fx information om optagelse, karakterafgivelse, fraværsbreve, forældremøder etc. Bemærk, at dette skal gøres i din e-boks under indstillinger. Jeres forældre kan også tilmelde sig vores informationsmail.

Elevbetaling

Aalborg Tekniske Gymnasium opkræver et éngangsbeløb til nødvendige undervisningsmaterialer på kr. 800. Beløbet dækker løbende omkostninger, som har en varig værdi for eleverne. Det kan blandt andet være elektroniske hjælpemidler, papir og lignende til eget brug eller fotokopier. Endvidere er der inkluderet en omkostning på ca. 100 kr. pr. elev til sociale arrangementer og lignende.

 

Ferieperioder

Aalborg Tekniske Gymnasium vil være undervisningsfri i følgende perioder i skoleåret 2021/22

Efterårsferie: 18. til 22. oktober

Juleferie: 23. december til 2. januar

Vinterferie: 21. til 25. februar (OBS. EUX-elever har undervisning)

Påskeferie: 11. til 18. april

Bededag: 13. maj

Kristi Himmelfartsdag: 26. maj

Undervisningsfri fredag efter Kristi Himmelfart: 27. maj

2. pinsedag: 6. juni

 

3. g har sidste skoledag den 16. maj

1.g + 2.g har sidste skoledag den 10. juni

Sidste mulige eksamensdag: 22. juni

Sidste mulige årsprøvedag: 23. juni

Dimission: 24. juni

 

Første skoledag 1.g efter sommerferien 2022: dato følger

Første skoledag 2.g og 3.g efter sommerferien 2022: dato følger

SU og befordring

Du kan søge SU (Statens Uddannelsesstøtte), hvis du er 18 år. Du kan selv udfylde ansøgningen elektronisk på www.su.dk. Her kan du også læse mere om, hvornår du kan søge, og hvor meget du kan få i støtte.

Alternativt kan du få hjælp til at søge SU på skolens SU-kontor, der ligger på Øster Uttrup Vej 1.

Hjælp til skat

SKAT har lavet en hjemmeside specielt til unge, som er en gør det selv-guide til, hvordan man håndterer sin skat. Der er også et punkt om SU. Se siden her: skat.dk/unge

Ungdomskort (buskort)

Ungdomskort er et personligt periodekort, der giver dig ret til at rejse mellem din skole og din bopæl. Derudover kan du køre med offentlig transport i hele dit eget takstområde – bor du for eksempel i Aalborg, kan du køre frit i hele Nordjylland. Ungdomskort giver dig også andre fordele – læs mere på www.ungdomskort.dk.

 

LÆSEVEJLEDNING og SPS

Læsevejledningen på HTX tilbyder undervisning til elever, der har problemer med at læse hurtigt og præcist nok eller har problemer med at formulere sig korrekt skriftligt og mundtligt. Læs mere om SPS på HTX.

 

 

Studie- og ordensregler

Gældende fra 2014

Aalborg Tekniske Gymnasiums studie- og ordensregler er udarbejdet med udgangspunkt i ”BEK. nr. 1222 af 04/12/2006” om studie-og ordensregler i de gymnasiale uddannelser” samt ”Vejledning nr. 92 af 04/12/2006” til ”BEK. nr. 1222 af 04/12/2006” studie-og ordensregler i de gymnasiale uddannelser.

I de tre år på gymnasiet skal du påregne en deltagerbetaling til undervisningsmidler på maks. kr. 2500, jf. bekendtgørelse om elevers betaling. Derudover vil der kunne påregnes ekstra deltagerbetaling til studietur på maks. kr. 4000.

Såfremt du har meldt dig på et særlig forløb med deltagerbetaling for Australien og USA forløb gælder Lov for gymnasier § 46, stk. 2, at elever og kursister, der har tilmeldt sig en særlig ordning, kan afkræves betaling for egen rejse, eget ophold og egen forplejning i forbindelse med dette udlandsophold. Der kan ikke kræves betaling af eleverne for udgifter, der vedrører undervisningen eller lærernes deltagelse. Der er ikke anført nogen beløbsgrænse.

Studieregler

Ordens- og samværsregler

Voldspolitik

Klageadgang

Persondatapolitik

EKSAMENSREGLEMENT

Til forældre

Har du et barn på Aalborg Tekniske Gymnasium, er du velkommen til at tilmelde dig vores informationsmail. Her vil vi holde forældre orienteret om vigtige datoer i løbet af dit barns gymnasietid - eksempelvis forældremøder og dimission. De samme informationer bliver sendt til dit barns e-boks.

Brug for en snak?

 

Gå til din vejleder

Du kan altid henvende dig til en af skolens vejledere, hvis du har problemer, er skoletræt eller bare gerne vil have én at vende dine tanker med.

 

 

 

 

 

Snak med en frivillig

Headspace Aalborg
Headspace er et gratis og uforpligtende tilbud til unge mellem 12 og 25 år, der har brug for nogen at tale med. Du kan besøge deres center i Aalborg eller bruge chatten på headspace.dk, hvis du har brug for at dele tanker, som det er svært at dele med andre. Intet er for stort eller småt, og det er dig, som bestemmer, hvad der skal tales om.