Virtuel fysikkens verden

Profilfag:

Fysik A

Matematik A

Virtuel fysikkens verden

Denne studieretning henvender sig til dig, der er interesseret i fysiske fænomener, matematiske sammenhænge, filosofiske tankegange, og hvordan naturen og verden er indrettet, men samtidigt dig, der bedst kan lære teorien bag fysikkens verden hjemme i rolige og vante rammer.

I dagligdagen vil du blive udfordret med undervisning, opgaver og projekter, som træner din evne til at tænke logisk og abstrakt. Du vil møde konkrete problemstillinger, der kræver din kreativitet for at finde brugbare løsninger. Videnskabsteorier og naturvidenskabelige arbejdsmetoder er ikke bare noget, vi snakker om, men noget der bliver afprøvet og anvendt i det eksperimentelle arbejde.

Studieretningen er tilrettelagt med cirka 65% virtuel undervisning. De sidste 35% foregår på gymnasiets afdeling på Øster Uttrup Vej.

Tilmeld dig på optagelse.dk

Fag og niveauer

Studieretningsfag

 • Fysik A

 • Matematik A

Obligatoriske fag

 • Dansk A

 • Teknikfag A

 • Engelsk B

 • Idéhistorie B

 • Kemi B

 • Teknologi B

 • Biologi C

 • Informatik C

 • Samfundsfag C

Valgfag

 • 1 løft + 2 C-fag

Teknikfag A

vælg mellem:

  • Udvikling og produktion

   • Robotter

   • Maskin

   • Tekstil

  • Byggeri og energi

   • Arkitektur

   • Konstruktion

  • Proces, levnedsmiddel og sundhed

   • Bioteknologi

   • Livsstil og sundhed

  • Digitalt design og udvikling 

Virtuel studieretning

Studieretningen består af cirka 65% virtuel undervisning og 35% tilstedeværelse på skolen. På den måde kan du studere i rolige og vante omgivelser uden at give afkald på laboratorietid og studiemiljø.
Den virtuelle undervisning vil hovedsageligt bestå af teoretisk undervisning, mens laboratorie- og værkstedsfag altid vil foregå på skolen.
Derudover vil valgfag også foregå fysisk på skolen, da der vil deltage elever fra andre studieretninger.

 

Den virtuelle studieretning henvender sig især til dig, der trives med faste rammer og undervisning hjemmefra. Er du diagnosticeret med ASF (Autismespektrumforstyrrelser), kan studieretningen også være noget for dig.

PROJEKTER i fagene

De forskellige fag i studieretningen toner ofte indholdet i fagene til at omhandle et eller flere aspekter omkring fysik. Nedenfor ses et par eksempler på nogle af de projekter, som du kan opleve i studieretningen:

Projekter i matematik

Projekter i Fysik

Videre­uddannelse

Med studieretningen Virtuel fysikkens verden får du ”det store kørekort” til alle naturvidenskabelige, tekniske og samfundsfaglige uddannelser. 

Virtuel fysikkens verden giver adgang til 264 videregående uddannelser. Se dem på adgangskortet.

Lærere på fysikkens verden

Camilla Kær Mørkholt Cand.polyt. Kemi, Matematik, Teknikfag (proces, levnedsmiddel og sundhed, bioteknologi)
Esben Dalsgaard Cand.mag. Dansk, Idéhistorie
Jens Villadsen Cand.polyt. ph.d. (bygning) Teknologi, Matematik, Fysik
Karin Lindgren Cand.polyt. (maskin) Teknologi, Matematik, Programmering
Maria Holme Pedersen Cand.mag. Engelsk, Musik
Michael Pilgaard Othello Cand.phil. Engelsk
Pia Thomsen cand. polyt. Matematik, Fysik, Teknikfag (udvikling og produktion, elektronik)
René Brian Randrup Rasmussen Cand.scient. Programmering, Matematik

Leder for studieretningen

Elida Westergaard Christensen Uddannelseschef +45 2526 6897