Temaer

Gennem de forskellige temaer arbejdes der tværfaglige på studieretningen - med afsæt i verdenen omkring os både nationalt og internationalt. 

 

Her er tre eksempler på temaer/projekter der viser hvad der bl.a. arbejdes med på studieretningen.

Tema: Byplanlægning og arkitektur - Urban og innovativ udvikling.

Forløbet kombinerer designkompetencer med ingeniørens tekniske viden.

Man kan se på bebyggelser, infrastruktur og byrum, der giver mennesker nye, spændende rumoplevelser. Projektet tager udgangspunkt i en samfundsmæssig problemstilling og gerne i et samarbejde med en ekstern partner.

 

gruppearbejde byplanlægning

 

 

Tema: VirksomhedssamarbejdeBæredygtige løsninger og produktudvikling

Studieretningen arbejder meget virksomhedsorienteret på forskellige plan og temaerne laves i et samarbejde med en virksomhed, der kan kommer med problemstillinger der skal løses. Der arbejdes med forskellige integrerede design- og idegenereringsprocesser. 

Eleverne kommer til udlandet en måned og har samarbejde med en virksomhed. Her anvender man de forskellige teorier i praksis.

Tema HTX

 

 

Tema: Iværksætteri virksomhed og entreprenørskab - Merværdi og produktudvikling

Her handler det om at skabe en virksomhed og merværdi gennem forskellige designs og teknologiske løsninger, samt at analysere målgrupper og produktløsninger i forhold til en problemstilling.

Der arbejdes med at tilrettelægge og planlægge rammer og hændelsesforløb samt udvikle innovative produkter, der kan bidrage til et virksomhedspotentiale. 

gruppearbejde htx