Temaer

DNF/folkeskole

I forbindelse med Dansk Naturvidenskabelig Festival (DNF), bidrager Naturvidenskab og Innovation ved at lave en udstilling for offentligheden i Aalborg Zoologiske Have baseret på årets tema. Udstillingen bemandes af elever. Derudover planlægger og gennemfører klassen små undervisningsforløb på lokale folkeskoler i løbet af DNF-ugen. Dette giver eleverne mulighed for at fordybe sig i det pågældende tema og lære om formidling.

I 2015 vil Naturvidenskab og Innovation arbejde med biomimicry, hvor produktudviklingen er inspireret af naturen. I den forbindelse vil de fremvise egne produkter i Zoo og lave et undervisningsforløb med samme tema, hvor der tages udgangspunkt i flagermusens ekkolokation. 

Argumentation og kommunikation:

Vi har fokus på, hvordan man i engelsk og matematik argumenterer og kommunikerer. Vi arbejder med de forskelle og ligheder, der er i forhold til disse begreber i fagene. Vi ser på, hvorvidt en model (Toulmins argumentationsmodel) fra de humanistiske fag, kan anvendes i matematik.

Kultur og entreprenørskab

I fagene innovation og engelsk har eleverne undersøgt, hvilke kulturelle forhold og andre samfundsvilkår, der har betydning for et samfunds innovationsaktiviteter. Der er udarbejdet en komparativ analyse mellem Danmark og USA, mere specifikt Californien (Silicon Valley), da dette var målet for elevernes studierejse.