Projekter

Projekter

I studieretningen arbejdes med flere projekter. Et eksempel herpå er ”Smag for livet”. I dette projekt indsamler eleverne i flere fag viden om smag, og hvad der har betydning for, hvordan smag opleves. Fokus er blandt andet på chokolade-kemi og -produktion, og hvordan den vilde smag kan designes i forbindelse med chokolade

Med udgangspunkt i den indsamlede viden planlægger eleverne en anderledes undervisningsdag for folkeskoleelever i 7.-9. klasse. Efterfølgende besøger de en række folkeskoler i nærområdet, og planen prøves af i virkeligheden, hvor det er htx-eleverne der underviser folkeskoleeleverne.