MEDIATECH

Denne studieretning henvender sig til dig, som har stor interesse for medier og kommunikation. Studieretningen er bygget op omkring de obligatoriske htx-fag samt fag, som kræver, at du er kreativ og idérig og brænder for at skabe den gode historie i lyd, grafik, billede og/eller tekst gennem forskellige medier.

Studieretningsfagene er Kommunikation/It A, Engelsk A og Idéhistorie B, og det er især disse fag, der danner den røde tråd i undervisningen og i de projekter du kommer til at arbejde med. Der vil være stort fokus på produktion og formidling af f.eks. hjemmesider, video, plakater, magasiner, sociale medier og så videre. De øvrige htx-fag forsøger at afspejle studieretningens profil – at kommunikere kreativt og med en stærk bevidsthed om forskellige mediers styrker og svagheder.

Blandt omdrejningspunkterne for denne studieretning er en forståelse for kommunikationsprocesser, kreativitet, sproglig bevidsthed, etik, æstetik og layout, og undervisningen og arbejdsformerne vil typisk tage udgangspunkt i projektarbejdet.

Nogle af projekterne vil foregå i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere, f.eks. relevante virksomheder eller uddannelsesinstitutioner, og du vil derfor opleve, at det du lærer i skolen også bliver brugt i den virkelige verden.

Du kan tage denne studieretning på gymnasiet i C.A. Olesens Gade.