Facademotiv

I september-oktober 2017 arbejder 2.u fra Aalborg Tekniske Gymnasium med gymnasiets facade. Facaden er netop blevet renoveret og nu har klassen fået stillet til opgave at komme med designforslag til udsmykning. I samarbejde med arkitektfirmaet Kjærsgaard og Andersen udvikler klassen nu forslag i grupper og i oktober vælges og realiseres det bedste forslag.

Anne Tornvig og Nils Pagh fra KAAI præsenterer opgaven for 2.u

Se opgaveoplæg til FACADEMOTIV herunder:

Som en del af facaderenoveringen på Aalborg Tekniske Gymnasium, Øster Uttrup Vej 5, skal træbeklædningen ved indgangspartierne erstattes af aluminiumsplader. Pladerne skal udsmykkes med et motiv, som afspejler hverdagen på gymnasiet.

I projektet skal I i grupper af 2-3 personer designe motivet, som skal pryde facaderne.

Aluminiumsbeklædningen består af 3 mm tykke plader med billedperforering, som er huludstansninger i pladerne, der danner et motiv. Hulstørrelsen er 12, 14, 16, 18 eller 20 mm, mens centerafstanden er mellem 28-30 mm.

Producenten af aluminiumspladerne hedder RMIG og på deres hjemmeside kan der findes eksempler på motiver, facader m.m.

 

Præsentationen, d. 24.10.17:

Til præsentationen af gruppernes løsningsforslag, skal alle grupper udstille præsentationsplancher. Grupperne præsenterer løsningen på 3 minutter for et dommerpanel. Der gives en kort feedback til alle grupper.

 

Krav til præsentationsmaterialet:

-          A3-billede, hvor motivet er indsat på gymnasiets facade

-          A3-planche med motivet

-          Moodboard over hverdagen på Aalborg Tekniske Gymnasium

-          A3-mappen med designprocessen lægges ved præsentationsmaterialet

 

Krav til dokumentation af designprocessen [i en A3-mappe]:

-          Moodboard, der afspejler hverdagen på Aalborg Tekniske Gymnasium

-          Inspirationsmateriale

-          Skitseproces, skitserne er nummererede og kommenterede

 

Krav til afleveringen på Uddataplus:

-          Illustratorfilen med et udsnit af motivet

-          jpg-fil med det samlede motiv til gymnasiets facade (max 1 MB)

-          Billede af motivet indsat på gymnasiets facade

 

Faglige mål:

-          Anvende forskellige metoder til idegenerering og konceptudviklingen

-          Kombinere resultaterne af idegenerering, konceptudvikling og forskellige undersøgelser i et konkret designprojekt

-          Foretage, dokumentere og begrunde valg i en designproces

-          Detaljere et designprojekt eller et væsentligt element af et designprojekt

-          Vælge midlertidige løsninger og senere åbne op for nye løsninger i et designprojekt

-          Præsentere et designprojekt

Eleverne gik i gang med det samme. Projektet startede d. 06.09.17 og afsluttes d. 24.10.17. Til opstarten deltog Anne Tornvig som er arkitekt ved Kjærsgaard og Andersen, og hun agerer også dommer, når vi skal have afgjort hvilke elevers motiv, der fremadrettet skal pryde facaden.

 

Eleverne præsenterede på skift deres forslag til facadedesignet for dommerpanelet tirsdag middag, og ud af de mange forslag valgte dommerpanelet 2 grupper som de synes havde mange gode elementer som man kunne bruge i kombination. 

De to grupper bestod af eleverne: Naja Bonderup Sørensen, Camilla Køpke Rasmussen, Jacob Nielsen, Julie Heldorf Jensen, Kristoffer Fredberg Jensen, Jakob Saaby Andersen.

 

Udover en frokost i kantinen, så vil de to grupper blive indbudt til en videre designproces ved Kjærsgaard og Andersen, hvor kreativ leder Nils Pagh (som var dommer) vil hjælpe med at skitsere de to forslag sammen til et bud på det fremtidige facademotiv.