GLOBALTECH

Tag en international HTX-uddannelse

– og oplev blandt andet et halvt års studieophold i Australien

 

Har du afsluttet 1. semesters grundforløb af  en gymnasial uddannelse, fortrinsvis HTX eller matematisk/fysisk linie fra det almene gymnasium og har du lyst til at tage dit 3. semester på College i Australien har vi fra d. 2. januar ledige pladser på 1. årgang i GLOBALTECH på Aalborg Tekniske Gymnasium. Hvis du er interesseret skal du kontakte vicerektor Gitte Rye Larsen på gila@aatg.dk eller studievejleder Helle Reese på rees@aatg.dk

 

Den internationale HTX-uddannelse GLOBALTECH er for dig, som drømmer om et studieophold i et andet land og eventuelt en international karriere i udlandet eller herhjemme. Du får mulighed for at gennemføre en uddannelse, hvor der er et stort fokus på det engelske sprog, kultur og historie, internationale relationer, interkulturel forståelse og internationale virksomheder samt meget, meget mere.

Den internationale HTX-klasse er tæt knyttet til studieretningerne GAMETECH og MEDIATECH, men med særlig vægt på den internationale dimension, hvilket især kommer til udtryk i fag som kommunikation/it, engelsk, teknologi og samfundsfag m.fl. I den forbindelse vil der i 3.g være mulighed for en kortere studietur til et engelsksproget land.

Studieretningen henvender sig til dig, som er særlig interesseret i kommunikation og formidling og som brænder for at formidle den gode historie via forskellige medieplatforme.  De humanistiske fag, dvs. engelsk, kommunikation og it samt dansk, udgør den bærende del af studieretningens profil. Derudover møder du de naturvidenskabelige fag såsom matematik, fysik og kemi.

Du kan tage denne studieretning på gymnasiet i C.A. Olesens Gade. 

Et semester down under

Intensiv engelskundervisning i næsten alle døgnets vågne timer lyder for de fleste gymnasieelever som en hård kost. Men den bliver mere fordøjelig, når den kombineres med næsten uendelige, hvide sandstrande og en varm sol på en skyfri himmel. For det er de daglige omgivelser for en af Aalborg Tekniske Gymnasiums HTX-klasser, der tilbringer 3. semester på den anden side af planeten.

Elever fra Aalborg Tekniske Gymnasium i gang med deres semester i Australien, som er en del af studieretningen Global TechFanget af fotografen – i Australien.

Her har Aalborg Tekniske Gymnasium indledt et samarbejde med den australske udgave af et teknisk gymnasium ”TAFE” (Technical And Further Education) i Kingscliff, der ligger omkring 90 km syd for Brisbane på Australiens østkyst. Fra juli til december bor vores danske elever sammen med deres australske værtsfamilier i en hverdag, hvor der er kænguru på middagsbordet og hvaler og delfiner i havet. Hverdagen i en australsk familie er et møde med en kultur, der er sammensat af mange landes traditioner men med en klar overvægt af de britiske. 

Gymnasieeleverne fra Aalborg følger næsten det normale pensum på TAFE, selvom de går i deres egen klasse. Fagene er meget lig de danske men med mere vægt på naturfag. Et par gange om ugen er der danskundervisning via et konferencesystem, der sætter klassen i forbindelse med lærere i Aalborg. 

Men først og fremmest er eleverne udsat for massiv engelskundervisning – døgnet rundt.
Derfor kommer de også hjem til et ændret forløb i 3.g, der indeholder fag som international teknologi og kultur og studieretningstur til London.

”Det gør dem helt klart bedre rustet til at kunne arbejde i internationale virksomheder,” konstaterer vicerektor Gitte Rye Larsen. ”Med den sproglige ballast vil det blive nemmere at læse i udlandet, ligesom den også letter adgangen til en række studier på universitetet.”

HTX-elev fra studieretningen Global Tech på Aalborg Tekniske Gymnasium med sin australske værtsfamilie
Når man er i Australien for at gå på college som en del af GLOBALTECH, bor man hos en australsk værtsfamilie.

HTX-elever fra Aalborg Tekniske Gymnasiums studieretning Global Tech i gang med surfundervisning i Australien

Vi surfer downunder! Eller rettere: 2.i på vores internationale studieretning GLOBALTECH gør. De har nemlig gang i et semesters skolegang på TAFE (Technical And Further Education) i Kingscliff ved Brisbane på Australiens østkyst. Og her er ”Surf Safe”-programmet en del af undervisningen.

Skandinavisk festival og Brisbane, 2016