Temaer

Faget bioteknologi A er helt nyt og indeholder emner som bioinformatik, fremtidens energi, genterapi, DNA-chips og stamceller. Undervisningen kunne f.eks. handle om:

o    Fra halm til bioethanol og biohydrogen

o    Plast fremstillet af mikroorganismer

o    Stamceller – fremtidens behandling af diabetes?

o    Fra Darwin til bioteknologi – om genteknologiens udvikling

o    Bioteknologiens rolle i industrielle processer og styring af disse

 

Fagene matematik A, bioteknologi A og idéhistorie B samt individuelle valgfag danner den røde tråd i undervisningen. Disse fag vil også præge alle de andre temaer, du har på studieretningsforløbet.