Studieretningsture

Alle tre årgange fra studieretningen bioteknologi tager på en årlig studieretningstur, som har fokus på det faglige og det sociale. Et eksempel kunne være en tur til Viborg, hvor temaet var vand. 

Eleverne undersøgte  fx vandløb og søers grundvand, næringsstoffer, ilt m.m. og afstrømningsområder i de forskellige søer og vandløb i Viborgområdet. På DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug  i Foulum oplevede eleverne, hvordan  koen fordøjer foderet i vommen. De oplevede, hvordan koens fire maver indefra ses og føles.  Herudover blev byen og dens seværdigheder oplevet i grupper på tværs af årgangene.  

 

Bioteknologi og vand i Viborg