Lærere på beredskabslinjen

 
Bjarne Kirk
Gymnasielærer
Akademiingeniør (svagstrøm)
Teknologi, Matematik
C.A. Olesens Gade 4
 
Jakob Polcwiartek
Gymnasielærer
Civilingeniør (cand.polyt.) i sundhedsteknologi
Matematik, Fysik, Programmering
Øster Uttrup Vej 5
 
Kasper Svenbæk Pilgaard
Gymnasielærer
Cand.mag.
Samfundsfag, Erhvervsøkonomi
Kontaktperson for virksomhedsøkonomi, Faggruppekoordinator for teknologihistorie
C.A. Olesens Gade 4
 
Klaus Almind
Gymnasielærer
Øster Uttrup Vej 5
 
Michael Nielsen
Gymnasielærer
Cand.mag.
Dansk, Engelsk
C.A. Olesens Gade 4
 
Olav Bangsø
Gymnasielærer
Cand.scient., Ph.d
Matematik
Øster Uttrup Vej 5
 
Palle Rye
Gymnasielærer
Cand.polyt. (elektronik)
Fysik, Teknologi
Øster Uttrup Vej 5
 
Peder Rostgaard
Gymnasielærer
cand.scient i matematik og fysik
Matematik, Fysik
Øster Uttrup Vej 5
 
Rikke Louise Petersen
Gymnasielærer
Cand.scient.
Biologi, Kemi
Faggruppekoordinator for biologi
C.A. Olesens Gade 4
 
Søren Østergaard Gertsen
Gymnasielærer
Cand.scient.
Biologi
Øster Uttrup Vej 5
 
Vera Glinvad Kristensen
Gymnasielærer
Cand.polyt i nanobioteknologi
Fysik, Matematik
C.A. Olesens Gade 4