Musik

Aalborg Tekniske Gymnasium vil noget med musikken

Når Aalborgs Htx-elever bevæger sig ned af gangene hænder det ofte, at de bliver gjort opmærksomme på de nye toner der præger gymnasiemiljøet. Musikeleverne står blandt andre for underholdningen til fællessamlinger og juleafslutning og satser endvidere i år på lounge performances, hvor enkelte elever laver små intimindslag i diverse middagspauser.

musik på htx i aalborg 

Musikken er samlende
Malene Ludvigsen - musiklærer og ansvarlig for de frivillige musikaktiviteter - udtaler at musikken er med til at skabe en stor sammenhængskraft blandt eleverne, både for de udøvende og for dem der lytter. Musikken er i den henseende hel unik, fordi den til forskel fra mange andre kulturelle udtryksformer kan samle individer i et fællesskab og skabe kontakt mellem mennesker. Eleverne øger deres samarbejdskompetencer og har i musikken et frirum og umiddelbart talerør.

- Jeg har af flere omgange erfaret at eleverne går herfra med stor selvtillid, fordi de her får lov til at vise noget andet end de skal i timerne. Svage elever får en tro på sig selv, som de kan tage med sig over til skolearbejdet, og stærke elever oplever at blive endnu dygtigere i at udtrykke sig, siger Malene.

Aalborg Tekniske Gymnasium fik flygel foræret
Gymnasie-flygelMusikkulturen er så småt begyndt at indfinde sig, og der er ingen tvivl om, at eleverne tager godt imod den.

Det nye flygel på afdelingen C.A. Olesens Gade er blot et af eksemplerne på de musikalske tendenser, der begynder at kendetegne hverdagen på gymnasiet.

Helt uventet blev en elev tilbudt et flygel af en bekendt, som valgte at forære HTX sit dyrebare arvestykke. Flyglet, der har godt 100 år på bagen, fylder nu kantinen med sin helt egen historie, og tilføjer samtidig de nyere bygninger masser af sjæl. Glæden over gaven har allerede spredt sig med stor begejstring blandt elever og lærere.

Der er på afdelingen Øster Uttrup Vej et større musiklokale, der efterhånden rummer instrumenter og udstyr af meget varieret karakter. Dertil kommer at afdelingen C.A. Olesens Gade, på trods af langt mindre plads, nu også har fået deres eget lille lokale til musik udfoldelse.

musikhold htx- Målet er selvfølgelig at få oprettet et egentligt musikhold hvert skoleår, så vi har en stabil og dygtig musikelevgruppe, der leverer nogle inspirerende og gode kvalitetsproduktioner ved siden af de frivillige tilbud. Vi har store ambitioner på området og vil gerne dyrke bredden og talentmassen. Men glæden ved musikken og dens samlende egenskab er selvfølgelig mindst ligeså vigtig, tilføjer Malene.  

- Vores elever er kreative og musikalske, og her kan vi sagtens konkurrere med det almene gymnasium. Blot skal der investeres nogle flere ressourcer på området, og heldigvis går det i den helt rigtige retning.