Bibliotek

Aalborg Tekniske Gymnasium har et bibliotek og en bibliotekar, som du er velkommen til at bruge i såvel det daglige arbejde som til opgaveskrivning. Som elev på gymnasiet har du adgang til databaser, i-bøger, fagligt relevante tv-udsendelser og mange interessante tidsskrifter.

Bibliotekaren vil bl.a. guide og vejlede dig i informationssøgning og skaffe bøger og information. Desuden kan du henvende dig, hvis du mangler bøger til undervisningen, skal aflevere bøger eller fx har spørgsmål om litteratursøgning og udarbejdelse af litteraturlister. Du kan også få hjælp til at skaffe materiale hjem, få tips til gode databaser eller få en snak om søgestrategi og -muligheder.