Kære forældre til elever i 1.g og 2.g på Aalborg Tekniske Gymnasium

 

Her kommer lidt informationer om resten af dette skoleår:

 

10. maj          1. eksamensudtræk kl. 13.00. Information og tidsplaner for de eksaminer der ligger før 24. maj

                      Karakterer for alle afsluttende fag (undtaget matematik B og teknologi B)

16. maj          2. eksamensudtræk kl. 00.05. Information og tidsplaner for de eksaminer der ligger efter 24. maj

                      Karakterer for matematik B og teknologi B

20. maj          Første mulige prøvedag

7. juni            Sidste undervisningsdag for 2.g

14. juni          Karakterer for alle de resterende fag.

                      Sidste undervisningsdag for 1.g

27. juni          Sidste mulige prøvedag

28. juni          Sommerferie! Dimission for vores studenter

14. august     Første skoledag i det nye skoleår. Mødetid 9.20 (1.g møder 8.15).

 

Vi er så småt gået i gang med skemaet for næste skoleår, de unge vil kunne se at skemaet kommer ind i UDDATA løbende. Her kan man også se, hvilke valgfag/valgfagshold, man er kommet på. Især i 3.g vil der være mange elever, som skal pendle mellem de 2 adresser for at få de valgfag og teknikfag, de gerne vil have. Dette er lidt besværligt for eleverne, men det giver mulighed for, at vi kan oprette flere forskellige spændende valgfag/teknikfag og det er vigtigt for os. Vi snakker i starten af skoleåret om, hvordan man bedst løser det. Hvis der på et hold er få elever, plejer vi at lave en aftale med den enkelte lærer om, hvordan vi løser det. Hvis der er mange, kan det være vi laver særlige ringetider, så der er tid til at tage bussen.

 

Vores studieadministrative system gennemgår en større omlægning d. 28. juni, så der kan være lidt ekstra ”nedetid” i uge 27, men vi forventer, at vi ret hurtigt er oppe at køre igen. Alle data fra den nuværende version overføres.

 

Husk, at hvis I stadig gerne vil se de breve vi sender til jeres unge mennesker, kan I lave en aftale med dem om at I får adgang til deres e-boks post. Så snart eleven fylder 18 år, har vi aht GDPR ikke længere adgang til forældreoplysninger. Se vejledning her: https://brugersupport.e-boks.dk/hc/da/articles/206788770-S%C3%A5dan-giver-du-andre-adgang-til-din-post

 

 

Med venlig hilsen

Rikke Palmgren

Uddannelsesdirektør