Voldspolitik

Denne voldspolitik gælder for alle elever og kursister på TECHCOLLEGE, og dermed også Aalborg tekniske Gymnasium.

På TECHCOLLEGE anser vi vold, mobning, hærværk, tyveri og trusler for at være et fælles problem, som vi vil forebygge, være åbne om, lægge mærke til og straks gribe ind over for. Vi accepterer ingen af delene.

Hvad er vold? 

Vold kan både være fysisk og psykisk:

  • Fysisk vold kan være slag, spark, skub, bid, knivstik, kvælningsforsøg og lignende.
  • Psykisk vold kan være nedsættende bemærkninger, ydmygelser eller verbale og nonverbale trusler som fx mobning og chikane. Psykisk vold kan både ske i den virkelige verden og over elektroniske platforme som fx chat og sms!

Særligt om mobning 

På TECHCOLLEGE definerer vi mobning som når en person flere gange føler sig angrebet, såret, gjort til grin eller nedværdiget og har svært ved at forsvare sig. Det kan være på skolen, på skolehjemmet, på vej til og fra skole, i fritiden og på sms eller andre elektroniske platforme. Mobning kan også handle om, at man bliver udelukket fra det sociale fællesskab eller andre sladrer om én.

Drillerier er helt almindelige og er ikke det samme som mobning. Drilleri opfattes som godsindet af både den, der driller og den, der bliver drillet. De fleste mennesker kan fornemme forskel på almindelig drilleri og ondskabsfuld mobning. Mennesker er forskellige, og derfor kan noget, der opfattes som drilleri i én situation, opfattes som mobning i en anden.

Sådan griber skolen ind 

Skolen tager altid hånd om dem, der bliver angrebet, og om dem der uretmæssigt bliver anklaget for at have begået vold. Hvis du selv udsættes for fysisk eller psykisk vold eller ser andre, der udsættes for vold, har du pligt til at melde det straks til den nærmeste underviser eller leder.

Hjælp til voldsramte 

Underviseren eller lederen sørger for hjælp og støtte til den voldsramte og evt. klassekammerater og kolleger, der har overværet overfaldet. Det kan fx være i form af lægebehandling og psykologhjælp. Underviseren eller lederen sørger også for, at den voldsramte ikke skal være alene i timerne efter voldsepisoden og vælger evt. en støtteperson. 

Konsekvenser for voldsudøvere 

Enhver voldsepisode på TECHCOLLEGE anmeldes til politiet omgående. Udøver man vold, bliver man bortvist fra skolen med øjeblikkelig virkning. Det gælder også ved grov mobning. De videre konsekvenser afhænger af voldens karakter, en vurdering af den konkrete situation, og om der falder dom i en voldssag.

Voldspolitik gældende fra 1. november 2010