Information i forbindelse med COVID-19

Coronanyt Aalborg Tekniske Gymnasium uge 15 gældende for 1.g og 2.g

Som I har set på pressemødet i mandags starter vi langsomt op med undervisningen i 3.g klasserne fra d. 15. april.

Fjernundervisningen i 1.g og 2.g er forlænget frem til minimum 10. maj. Det betyder desværre, at eleverne ikke kommer i værksteder og laboratorier foreløbig, men må nøjes med at se læreren og deres kammerater på skærmen lidt endnu.

Vi mangler stadig information om eksamen, derfor kan vi desværre ikke orientere jer om det endnu. Vi håber, der snart kommer nogle klare udmeldinger fra undervisningsministeriet.

De samlede anbefalinger fra sundhedsstyrelsen kan læses her:
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Genaabning/Ungdomsuddannelser/Vejledning-til-ungdoms-og-voksenuddannelser.ashx?la=da&hash=B9227834971934DA381E64CA46E2A501E9A2E4C1

Følg også med her:
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/gymnasiale-uddannelser

https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/genaabning

Coronanyt fra Aalborg Tekniske Gymnasium uge 14

Jeg havde håbet at kunne fortælle jer om den langsomme genåbning af skolen inden de fleste af os gik på påskeferie, men ventede forgæves på en udmelding fra statsministeren og undervisningsministeren i går aftes. Vi venter også stadig på den samlede udmelding om eksamen, som undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil fortalte ville komme i nær fremtid.

Da vi ikke har hørt noget, forventer vi ikke at vi kommer fysisk i skole i ugen efter påske. For at være på forkant har vi allerede først på ugen bedt lærerne om at forberede sig til endnu en uge med virtuel undervisning, så det er på plads til vi kommer tilbage.

Jeg kan godt forstå, hvis I er bekymrede for jeres eksaminer til sommer. Undervisningsministeriet har på gymnasieområdet i den foregående uge været i kontakt med elevforeningerne (EEO, DGS), gymnasielærernes fagforening (GL) og lederforeningerne (DEG-L, DG) om vores indstilling til hvordan eksamen kan afvikles eller hvordan vi gør hvis eksamen ikke afvikles.

Nogle af de ting foreningerne har været med til at give input til er:

  • Om nogle eksaminer aflyses og andre kan gennemføres virtuelt – og hvilke?
  • Hvordan nogle eksaminer evt. kan gennemføres fysisk med gode sikkerhedsforanstaltninger?
  • Hvis alle eksaminer aflyses, hvordan sikres det så at årskarakteren ophøjes til eksamenskarakter på en retvisende måde?
  • Hvordan håndterer vi de eksaminer som har et praktisk eksaminationsgrundlag (produkt, rapport, forsøg) som endnu ikke er gennemført?

Det er vigtigt for mig at fortælle jer, at vi tager ansvaret for at I selvfølgelig bliver eksamineret og bedømt ud fra den undervisning I har modtaget. Det gør vi ved at orientere censor om, hvilke vilkår I har haft for at lære. Derudover er det er vores vigtigste opgave at hjælpe jer, til at få den bedste karakter I har fortjent, uanset om det er til eksamen, virtuel eksamen eller årskarakteren, som bliver til eksamenskarakter.

Desværre har jeg ikke noget mere konkret til jer i denne uge.

 

Med ønsket om en god påske 

 

Rikke Palmgren