Spørgsmål og svar om strejke og lockout

Skal jeg i skole under strejke?
Ja, du skal i skole. Lærerne er på arbejde, så vi forventer at gennemføre undervisningen så normalt som muligt under strejken.

Skal jeg i skole under lockout?
Der er nogle få lærere der ikke er omfattet af lockout. Som udgangspunkt skal du komme til deres timer.
Du skal holde dig opdateret jævnligt og mindst 1 gang dagligt gå ind og læse nyheder på aatg.dk.
Når konflikten ophører, skal du møde op på skolen igen næste hverdag.

Skal jeg komme i skole, hvis der er blokade?
Ja, selvom der er blokade ved skolen, skal du bare bede blokadevagterne om at komme forbi for at komme ind på skolen.

Hvad hvis der ikke kører busser eller tog – får jeg så fravær?
Ja, du har mødepligt og skal møde op uanset, at der ikke kører tog eller bus. Du får fravær, hvis du ikke møder op.

Hvis undervisningen bliver suspenderet, skal jeg så have undervisningen på et senere tidspunkt?
Det kommer an på, hvor længe konflikten varer, men du skal forvente at læse op derhjemme.

Kan jeg købe mad i kantinen på ØUV?
Vi forventer at kunne servicere elever og medarbejdere under en konflikt, men det bliver i stærkt begrænset omfang. For en sikkerhed skyld, så tag madpakke med. 

Hvad sker der med eksaminer?
Eksaminer gennemføres i videst muligt omfang, men ministeriets systemer er omfattede af strejke, så de elektroniske eksaminer vil være ramt. Alle eksaminer forventes gennemført inden 28.6, 3.g vil have første prioritet.

Hvis skolen lukker, hvordan får jeg besked når skolen åbner igen?
Hold øje med dagspressen og vores hjemmeside.

Hvad der sker, når konflikten slutter?
Du skal møde i skole igen første skoledag efter konflikten slutter, og følge dit skema.

Må jeg tage børn med i skole, hvis jeg ikke kan få dem passet?
Nej, du må ikke tage børn med i skole. Hvis du udebliver fra skole pga. børnepasning, får du fravær.