Design en vindmøllekran på 24 timer!


Det var ikke små udfordringer elever fra alle tre årgange af studieretningen ”Industrielt Design” var sat overfor, da de i går morges den 27. marts mødte i skole. Fra morgenstunden besøgte eleverne virksomheden Liftra, som producerer transportløsninger til vindmølleindustrien.

Tre problemstillinger

Og virksomheden forelagde eleverne tre problemer:

  • Udtænk et design af fremtidens vindmøllekran.
  • Hvordan kan en møllevinge nemmest sættes op uden at komme til at dreje eller blive klemt.
  • Hvordan roterer man simplest en vinge, som skal tages ned og fragtes væk. For en vindmøllevinge vejer altså 14 ton!

Og det er tre opgaver, som Liftra selv arbejder med. For KreaCamp er et samarbejde mellem HTX og en lokal virksomhed, der kan bruge unge designeres idéer til inspiration. På den anden side lærer eleverne meget af at arbejde med virkelige problemstillinger i samarbejde med ingeniører, der sidder med problemstillingerne til daglig.

Tilbage på gymnasiet delte eleverne sig i 12 grupper, valgte en opgave og gik straks i gang.

HTX i Aalborg

Alle grupper får en midtvejsevaluering fra Litra inden kl. 22, og har resten af natten til at færdigbygge deres model.

En all-nigther

Og her møder vi dem så. Sidst på aftenen, hvor Christian og Rasmus, som er maskiningeniører på Liftra er på vej rundt til alle grupper for at høre hvordan det går. Stemningen er intens hos nogle, som har fået mere blod på tanden af opmuntrende bemærkninger fra ingeniørerne og fjollet hos andre, som kan begynde at mærke trætheden sætte ind. Men fælles for dem er at der mangler meget arbejde endnu inden alle grupper skal fremlægge idé og model næste formiddag. Her kommer et dommerpanel fra Liftra og vurderer alle idéer.

Vindmøllekran-model

Naja og Hans arbejder på deres vindmøllekranmodel.

24 timer - men stadig travlt

Så der skal arbejdes. Naja, Jakob og Hans fra 1. u arbejder med friktion på de slings, som hæver en møllevinge, når den skal monteres. De har for nylig haft et emne om bionik på HTX, og inddrager nu den viden. Helt konkret er deres tanke at kopiere de små plader på gekkoens fødder, som skaber et vakuum, og tillader gekkoen at gå på lodrette flader. Idéen er god nok, men Liftra vil gerne se en model, som kun har én sling, og har bedt gruppen finde på en alternativ og skånsom gribemekanisme til vingens spids.

 

Opgaveaflevering

Næste formiddag er alle elever klar til den endelige evaluering. Ingeniørerne fra Liftra er imponerede over niveauet og den arbejdsindsats eleverne har lagt for dagen. Der skinner en vilje igennem – en villighed til at lære noget og ikke bare at gennemføre en opgave. Ingeniørerne er også glade for at alle grupper tog godt og konstruktivt imod aftenens kommentarer og brugte dem til at bringe deres idé et stykke videre. Mindst én af idéerne kommer med hjem til yderligere beregninger i firmaet.

Især tiltrækker sig en innovativ vindmøllekran opmærksomhed, og udnævnes til KreaCamps bedste idé. 

Innovativ kranmodel

Eleverne beskriver modellen således: 

Vores ide er at samle selve vindmølletårnet og hovedet med en form for kran, der kan køre op og ned ad selve vindmøllen. Det sker ved hjælp af en form for ring, der går rundt om selve vindmølletårnet og griber fat i nogle huller, der sidder hele vejen op til toppen på selve tårnet (ligesom to tandhjul). På hver sin side af denne ring skal der sidde en arm, hvor der i den ene ende kan monteres det næste stykke til tårnet og i den anden ende kontravægt, da det handler om at få vægten centreret, så al vægten belaster hele tårnet og ikke kun den ene side. Når kranen kommer op til toppen, skal den nye del bare sættes ind over det allerede eksisterende tårn, og dermed er den nye del lavet. Dog skal kranen også ned igen. Måden det sker på, er ved at den løsnes fra den nye tårn-del, og så kan den i lodret tilstand køre ned igen. Ved at køre kranen lodret ned belaster vi hele tårnet og sørger for det ikke bliver overbelastet i en af siderne. Vi mener at hele kranen kan transporteres på 3 lastbiler. De 2 arme på hver deres, og så selve den del der griber fat om møllen på én.

 

Liftra og HTX-vinderne 2017 

Vindergruppen blev Jeppe, 2.u, Mie, 1.u og Lucas, 1.u