En dag med dansk


Men først skal vi rose jer for en flot indsats”, siger dansk- og psykologilærer Søren Justesen, ”det har været arbejdsomt, det har været produktivt”. Sammen med dansklærer Michael Worum er Søren Justesen ved at indlede afrundingen på Danskfagets dag 2017 på Aalborg Tekniske Gymnasium.

1.g'ere fra alle 11 klasser på Aalborg Tekniske Gymnasium arbejdede med dansk sprog, medier og litteratur

Foran de to lærere i aulaen på Øster Uttrup Vej 5 sidder gymnasiets godt 300 1.g’ere, som dagen igennem har været på tre workshops om forskellige områder af danskfaget: sprog, medier og litteratur. Samlet handler det om den gode fortælling – som er noget af det, man kan med sproget.

Til trods for dansk

Selv om naturvidenskab og teknologi fylder meget på htx, har eleverne også dansk på A-niveau. Og derfor er dansk også er et muligt studievalg med en teknisk studentereksamen. Michael og Jørgen viser nogle eksempler på mennesker, der er blevet til noget, ”til trods for” at de har læst dansk: rapper Jonny Hefty, sangskrivere Peter A.G. Nielsen og Steffen Brandt, livsstilsekspert Anne Glad og – selvfølgelig – en række dansklærere på Aalborg Tekniske Gymnasium.

Dansk i ord og billeder

I de tre workshops har eleverne skullet udfolde og udtrykke sig i forskellige genrer. De har skrevet en hyldesttale  – på dansk – til og om en selvvalgt person for at arbejde med sprog og retorik. De har sat billeder eller video til en – dansk – sangtekst for at arbejde med at udtrykke sig i medier. Og de har lavet en minianalyse af en litterær – dansk – tekst, som de derefter har præsenteret i en podcast. Her har de desuden læst et centralt tekststykke op, fordi der også er en fortolkning i, hvilke betoninger man vælger at lægge i sin oplæsning.

Retorik, podcast, analyse, fortolkning, oplæsning, film og billeder var i spil på danskfagets dag på htx, Aalborg Tekniske Gymnasium

Benådes ej henrettes

I afrundingen fremhæver Michael Worum og Søren Justesen vigtigheden af at bruge sproget korrekt, og hvor stor forskellen er i indhold ved små forskelle i tegnsætning, stavning og ordvalg: Forskellen på ”benådes ej, henrettes” og ”benådes, ej henrettes”. Forskellen på ”jeg syndes” og ”jeg synes”. Forskellen på ”træ stammer” og træstammer”, på ”Spil og vind kiosken” og ”Spil og vind-kiosken” og andre gode formuleringer fra det virkelig liv – f.eks. forsikringsanmeldelser, der handler om ”en modkørende bil som holdt stille”, eller om at ville ”undgå en usynlig lastbil”.

Udtrykke sig skriftligt og mundtligt

Og det er dét, danskfaget handler om – og dét, htx-eleverne skal bruge faget til i de tre år, de går på gymnasiet: At udtrykke sig skriftligt og mundtligt – som det også har handlet om på Danskfagets dag. ”Vi har udfordret sproget, været lidt kreative med det, og er blevet klogere på sproget”, opsummerer Søren Justesen dagen, inden det hele slutter med kagemand til alle.

Se flere billeder fra dagen her:

Det er anden gang, Aalborg Tekniske Gymnasium holder Danskfagets Dag for sine 1.g’ere.