Stor interesse for beredskabslinjen

Efter sommerferien er der startet to klasser på beredskabslinjen, en helt nye studieretning på Aalborg Tekniske Gymnasium.

Der er stor interesse for den nye beredskabs-studieretning på Aalborg Tekniske Gymnasium. Faktisk starter 51 elever på den nye studieretning. Det er sjældent, at nye studieretninger slår så markant igennem det første år.

– Studieretningen matcher det øgede fokus, der er på hele beredskabsområdet, fortæller uddannelsesleder Carsten Frank Jørgensen fra Aalborg Tekniske Gymnasium og peger på, at forsvaret og politiet har brug for flere kvalificerede ansøgere. – Desuden er politiuddannelsen blevet en professionsbachelor, hvilket betyder, at der er kommet øgede boglige krav, tilføjer han.

Beredskabslinjen er målrettet unge, der ønsker at arbejde i politiet, redningstjenester, brandvæsenet, forsvaret eller sundhedssektoren. Eleverne får en studentereksamen, hvor samfundsfag og idræt fylder meget. De skal have en stor forståelse for, hvordan beredskabet er bygget op i Danmark, og de skal være i stand til at bestå optagelsesprøven til f.eks. Politiskolen. De naturvidenskabelige fag vil bruge eksempler fra studieretningens samarbejdspartnere: beredskabscenteret, forsvaret og politiet. Kemi kan handle om forskellige typer eksplosioner. Fysik kan handle om skudvinkler og balistik, redning fra høje bygninger eller brandslukning. Biologi om dna-sporing. Eleverne skal have en cykel på Aalborg Tekniske Gymnasiums afdeling i C.A. Olesens Gade, så de nemt kan komme til aktiviteter uden for skolen – dette kunne være til beredskabscenteret, politigården eller idrætsaktiviteter i Nordkraft i løbet af skoledagen.

Beredskabslinjen er unik i Danmark. Der er ikke andre gymnasier i Danmark, der udbyder noget lignende. Der er stadig mulighed for at nå at komme med. - Klasserne er ikke fyldt helt op, så der er stadig plads til, at vi kan få nogle få elever ind, slutter Carsten Frank Jørgensen.