Uddannelsens opbygning

Grundforløbet 

HTX-uddannelsens grundforløb varer 3 måneder og består af 4 obligatoriske fag: dansk, engelsk, matematik og samfundsfag samt nogle studieretningsfag, du kan vælge imellem. Det kan fx være teknologi, kommunikation/it, fysik, kemi og bioteknologi. I grundforløbet møder du også 2 forløb, som er helt særlige for HTX, nemlig naturvidenskabeligt grundforløb og produktudvikling.

Formålet med grundforløbet er, at du lærer, hvordan man arbejder i gymnasiet, og at du bliver afklaret på dit valg af studieretning.

Profilfag på HTX

Det er en vigtig del af en HTX-eksamen, at man har mange naturvidenskabelige fag på højt niveau.

Derudover har vi tre fag, som er helt særlige for teknisk gymnasium, og som ikke findes på de øvrige gymnasiale uddannelser.

De tre fag er:

  • Teknologi
  • Teknikfag
  • Kommunikation/it

I teknologi beskæftiger du dig med udvikling af produkter og samspillet mellem teknik, viden, organisation og produkt. Teknisk og naturvidenskabelig viden kombineres med praktisk arbejde i værksteder og laboratorier. Produkterne kan være alt fra en kopholder til en fly-simulator.

I teknikfaget beskæftiger du dig med udvikling og fremstilling af produkter og forudsætningerne herfor. Faget handler bl.a. om analyse- metoder, formgivning, konstruktion og udvikling, komponenter, produktionsprocesser og materialer, styring og overvågning. Produkterne kan være alt fra bioethanol til en Stirlingmotor.

Kommunikation/it er et fag med fokus på de kommunikative, designmæssige og teknologiske aspekter af it-baseret kommunikation. I faget træner vi kommunikation igennem diverse medier til forskellige målgrupper. Vi kombinerer lyd, billede, tekst og tale til samlede medieprodukter.

Studieretningsforløbet

Efter grundforløbet fortsætter du på et studieretningsforløb, som varer resten af de 3 år, du går på gymnasiet. Studieretningsforløbet består af obligatoriske fag, valgfag og 2 studieretningsfag, som tilsammen præger emner og temaer i hele studieretningsforløbet.

Med næsten 3 år til at opnå A- eller B-niveau i studieretningsfagene er der rig mulighed for at fordybe sig inden for specielle emner. De obligatoriske fag er dansk A, teknikfag A, engelsk B, fysik B, kemi B, matematik B, teknologi B, biologi C, samfundsfag C, idéhistorie B og et it-fag på C-niveau.

Alle tekniske gymnasier udbyder studieretningsforløb inden for tre hovedområder: Teknologi, Anvendt naturvidenskab og Kommunikationsteknik. På Aalborg Tekniske Gymnasium har vi 10 studieretninger, du kan vælge imellem.

Ud over fagene i studieretningen kan du vælge individuelle valgfag på A-, B- og C-niveau, og du skal vælge et teknikfag på A-niveau. Du kan vælge imellem:

  • Byggeri og energi (by og rum eller konstruktioner)
  • Design og produktion (maskin, el eller tekstil)
  • Proces, levnedsmiddel og sundhed (bioteknologi, levnedsmidler eller sundhed)

Vores studieretninger:

Teknologi

Anvendt naturvidenskab

Kommunikationsteknik

Beredskabslinje

 

Eksamen

En teknisk studentereksamen indeholder i alt 10 eksaminer (skriftlige og mundtlige). Heri indgår altid skriftlig dansk A og dit studieområdeprojekt. Undervisningsministeriet udtrækker de fag, du skal op i. Normalt er der én eksamen efter 1.g, to-tre eksaminer efter 2.g og resten sidst i 3.g.