Studievejledning

 
Birgitte Skovlund Larsen
Studievejleder, gymnasielærer
Øster Uttrup Vej 5
+45 2526 6884
 
Helle Reese
Studievejleder
Friis, Nyhavnsgade 14
+45 2526 6883

Studievejlederne på Aalborg Tekniske Gymnasium er parate til at hjælpe dig, hvis du har brug for råd og vejledning. I vores daglige åbningstid kan du altid komme forbi og få en fortrolig og uforpligtende snak og rådgivning, og hvis du ønsker at træffe os uden for åbningstiderne, så laver du bare en aftale med os. Du vil møde os ved individuel og kollektiv vejledning flere gange i de år, du går på gymnasiet. Samtalerne vil tage udgangspunkt i din uddannelsesplan fra grundskolen.

Vi kan bl.a. hjælpe dig med:

 • Faglige problemer
 • Forsømmelser
 • Fravær
 • Ønsker om uddannelsesskifte
 • Alternative uddannelser 

Det kan også dreje sig om uddannelsesmæssige spørgsmål:

 • Hvilke valgfag er der mulighed for at læse?
 • Hvilken studieretning skal jeg vælge?
 • Hvilke krav er der til optagelse på de videregående uddannelser?
 • Brochuremateriale og web-adresser fra diverse uddannelsesinstitutioner
 • Generel orientering om uddannelsesmæssige forhold 

Det kan også være om sociale forhold:

 • Problemer i familien eller med venner
 • Kriminalitet
 • Misbrugsproblemer
 • Søgning af kollegieværelse

Generelt er studievejledningen et sted, hvor vi taler om det at gå på et gymnasium og tage en uddannelse. Vi er meget opmærksomme på karakterfald, og om du er studieaktiv gennem de tre år.
Det er også stedet, hvor du i fortrolighed kan fortælle om dine personlige problemer, fx med forældre, kæresten, kammeraterne osv. 

I det daglige fungerer vi som din ”advokat” over for skolen, og vi har tavshedspligt, så du kan roligt henvende dig til studievejlederne og snakke løs. 

I det hele taget er studievejledningen et tilbud og en hjælp til den enkelte elev, så de tre år på gymnasiet kan blive så udbytterige som overhovedet muligt.

Har du generelle spørgsmål om ungdomsuddannelse eller efter- og videreuddannelse, kan du kontakte eVejledning døgnet rundt via telefon og sms på 7022 2207 eller på www.evejledning.dk