Informationsaften

Aalborg Tekniske Gymnasium holder informationsaftner for kommende elever og deres forældre om alle gymnasiets studieretninger i januar måned hvert år. Tilmelding er ikke nødvendig. 

Informationsaftnerne i 2018 lå den:

9. januar 2018 kl. 19.00 på Øster Uttrup Vej 5 og

10. januar 2018 kl. 19.00 i C.A. Olesens Gade 4

 

Der vil ikke være flere informationsaftner i foråret 2018. Du kan kontakte en studievejleder, hvis du vil besøge gymnasiet. 

 
Birgitte Skovlund Larsen
Studievejleder, gymnasielærer
Cand.mag
Dansk, Engelsk
Øster Uttrup Vej 5
+45 2526 6884
 
Helle Reese
Studievejleder
C.A. Olesensgade 4
+45 2526 6883