Administration

 
Heidi Nielsen
Skemalægger / Administrativ medarbejder
Øster Uttrup Vej 5
+45 7250 5893
+45 2526 6893
 
Marianne Smidstrup
Administrativ medarbejder
Friis, Nyhavnsgade 14
+45 7250 5898
 
Birgitte Skovsgaard
Administrativ medarbejder
Øster Uttrup Vej 5
+45 7250 5896
 
Lotte Foget
Administrativ medarbejder
Øster Uttrup Vej 5
+45 7250 5920
 
Martha Østergaard Borup-Andersen
Administrativ medarbejder
Øster Uttrup Vej 5
+45 7250 5899

  

 
Helle Reese
Studievejleder
Friis, Nyhavnsgade 14
+45 2526 6883
 
Eva Maria Kanstrup-Smith
Læsevejleder
Friis, Nyhavnsgade 14
+45 2526 6835
 
Gitte Helene Thirslund
SPS-vejleder
Friis, Nyhavnsgade 14
+45 2526 6885
 
Birgitte Skovlund Larsen
Studievejleder, gymnasielærer
Cand.mag.
Dansk, Engelsk
Øster Uttrup Vej 5
+45 2526 6884
 
Henriette Tryk
Læse- og skrivevejleder
Øster Uttrup Vej 5
+45 7250 5882
 
Karen Brøgger
SPS-vejleder
Øster Uttrup Vej 5
+45 2526 6896
 
Helle Klit Jensen
Laborant
Øster Uttrup Vej 5
+45 2093 8990
 
Kenth Clement
Værkstedsassistent
Øster Uttrup Vej 5
+45 2526 6657
 
Casper Klitgaard
Værkstedsassistent
Friis, Nyhavnsgade 14
 
Carsten Elgaard
Værkstedsassistent
Friis, Nyhavnsgade 14
+45 2526 6806
 
Erik Hermann
Værkstedsansvarlig maskinmester
Maskinmester
Teknikfag (design og produktion, maskin)
Kontaktperson for værkstedsbudget
Øster Uttrup Vej 5
+45 7250 5889
+45 2526 6889
 
Jørn Kronholm Christensen
Værkstedsassistent
Bygnings- og Serviceafdelingen
 
Steen Frausig
Værkstedsassistent
Øster Uttrup Vej 5
+45 2526 6888
 
Lotte Vangkilde Jacobsen
SU-medarbejder
72505172