USA

Elever fra studieretningen Naturvidenskab og innovation tager typisk på studieophold til USA.