Nordplus-projekter 2012-2014

Raketfysik i Norden – 2013-2014

Aalborg Tekniske Gymnasium er pr. 1. august 2013 godkendt til et Nordplus Junior bilateralt mobilitetsprojekt. Nordplus er Nordisk Ministerråds største uddannelsesprogram inden for livslang læring. Nordplus’ hovedformål er at styrke og udvikle det nordiske uddannelsessamarbejde samt fremme nordisk kultur og styrke sprogforståelsen i de nordiske sprog, særligt blandt børn og unge. Deltagere i Nordplus-projektet er 2. årgang på studieretningen ’Fysikkens verden’ på Øster Uttrup vej.

Samarbejdspartnere i projektet er:

Projektet løber over skoleåret 2013/14, og målsætningen for projektet er, at skabe større motivation og dermed øget fagligt udbytte i fagene fysik, matematik og teknologi gennem et fagligt samspil mellem fagene under temaet ‘Raketfysik i Norden’. Endvidere er det også målet at udvikle elevernes faglige, sproglige, personlige og interkulturelle kompetencer i en nordisk kontekst.

Projektet består af 2 x 2-ugers klasseudvekslinger, hvor de deltagende gymnasier besøger hinanden og arbejder på projektet. Først besøger de norske lærere og elever os i efteråret 2013, og efterfølgende rejser vores lærere og elever til Norge i foråret 2014. I Danmark er Center for Rumfart på Aalborg Universitet ekstern partner og i samarbejde med dem skal de danske og norske elever i fællesskab arbejde med fremstilling af måleinstrumenter til måling af forskellige fysiske parametre, såsom temperatur, acceleration og luftryk, som under udvekslingen i Norge vil blive opsendt i små CanSat satellitter med Intruder-raketter. Samtidigt arbejdes der i fysik med bl.a. bevægelsesligningerne og det skrå kast, med fokus på den eksperimentelle fysik. I Norge starter det 2-ugers ophold på de norske gymnasier, hvor eleverne arbejder med en teoretisk introduktion til de praktiske opgaver hos NAROM på Andøya rakettskytefelt (Europas nordligste beliggende raketbase). Opholdet i Norge afsluttes så med et tredages ophold hos NAROM, hvor eleverne vil affyre deres CanSat satellitter med raketter og opsamle data fra måleudstyret i deres CanSats. Derudover vil der blive opsendt videnskabelige testballoner og udført forskellige eksperimenter.

Projektet blev også gennemført i skoleåret 2012/13 med de samme samarbejdspartnere.

Læs også mere her:

Andøya Rocket Range: http://www.rocketrange.no/