Nordplus (Nordisk ministerråd)

Nordplus er Nordisk Ministerråds største uddannelsesprogram inden for livslang læring. Nordplus' hovedformål er at styrke og udvikle det nordiske uddannelsessamarbejde samt fremme nordisk kultur og styrke sprogforståelsen i de nordiske sprog, særligt blandt børn og unge.