Erasmus+ KA2 – 2015-2017

Aalborg Tekniske Gymnasium er pr. 1. september 2015 godkendt til et ny Erasmus+ skolepartnerskabsprojekt ”Renewable Energy”, hvor fokus er på internationalt skolesamarbejde og udveksling af elever. Deltagere i projektet er vores 2. årgang på studieretningen bioteknologi og fem andre internationale gymnasier.

Samarbejdsskoler i projektet er:

Projektet løber over to skoleår, 2015/16 og 2016/17, og projektets overordnede formål er at øge elevernes viden om vedvarende energi og betydning for de enkelte deltagerlande. Endvidere er det også projektets mål, at de studerende opnår internationale og kulturelle kompetencer. Gennem projektets to år vil der blive afholdt fem workshops af tre dages varighed, hvor elever og lærere fra samarbejdsskolerne mødes og arbejder med fem tværfaglige emner relateret til energi og genanvendelse.

De overordnede temaer for de fem workshops er:

IS: Social science, History, Philosophy, English, ICT
DE: Marketing, Communication, Design, English, ICT
DK: Biotechnology, Engineering, Mathematics, Philosophy, English, ICT
AT: Geography, Crafts, Biology, History, French, English, ICT
FR: Technology, Engineering, Physics, Chemistry, English, social science, ITC

Alle institutioner har en overordnet målsætning at forbedre læreprocesser og resultater inden for det naturvidenskabelige område. Deltagerskolerne er blevet enige om emnet bæredygtighed, fordi det er noget, der har offentlighedens og national opmærksomhed i alle europæiske lande som en følge af, at Den Europæiske Union har forpligtet sig til meget ambitiøse klima- og energimål for 2020. Disse mål, der er kendt som "20-20-20-mål", sætter tre centrale mål for 2020:

  • En reduktion i drivhusgasemissionerne i EU med 20 % fra 1990-niveauet
  • Øge andelen af EU-produceret fra vedvarende ressourcer til 20% af energiforbruget
  • En forbedring i EU-energieffektiviteten med 20 %.

Hver workshop starter med aktiviteter på hjemskolerne i perioden op til hver workshop. En workshop vil bestå af forskellige faglige aktiviteter, hvor eleverne arbejder i tværnationale grupper samt forskellige sociale og kulturelle aktiviteter. Endelig er det også projektets mål at øge eleverne og lærernes interkulturelle kompetencer samt deres sproglige og personlige kompetencer gennem deltagelsen i de forskellige projektaktiviteter.