Erasmus+ KA1 (elevmobilitet)

Erasmus+ KA1 er et EU-program, som støtter samarbejder mellem europæiske institutioner, der beskæftiger sig med mobilitet i skole- og praktikforløb for elever i de erhvervsrettede uddannelser. Aalborg Tekniske Gymnasium deltager under KA1 i toårige projekter med fokus på praktik- og skoleophold i London, England.

Målsætningen for eleverne er:

  • at de udvikler deres faglige, interkulturelle og personlige kompetencer på en sådan måde, at de kan indgå i et globaliseret arbejds- og uddannelsesmarked senere i deres uddannelsesforløb.
  • at de bliver bekendt med og får forståelse for de krav, der stilles til den enkelte på et globaliseret arbejdsmarked.
  • at de ved hjemkomsten kan tilføre uddannelsen nye og innovative tilgange til fagene.