Temaer

Gennem de forskellige temaer arbejdes der tværfaglige på studieretningen - med afsæt i verdenen omkring os både nationalt og internationalt.

HTX forsøg

 

Der er et tæt samarbejde mellem de forskellige fag, men også med interessenter og virksomheder uden for skolen.

Her er tre eksempler på temaer der overordnet viser, hvad der bl.a. arbejdes med på studieretningen.

Tema: Byplanlægning og arkitektur - Urban og innovativ udvikling.

Forløbet kombinerer designkompetencer med ingeniørens tekniske viden og sociologens indsigt.

Man kan se på bebyggelser, infrastruktur og byrum, der giver mennesker nye, spændende rumoplevelser. 

 

gruppearbejde byplanlægning


Projektet tager udgangspunkt i en samfundsmæssig problemstilling og det er gerne i et samarbejde med en ekstern partner.

 

Fagene kan bl.a. bidrage med:

Design: form og æstetik og behandling af udtrykket/oplevelsen man ønsker

Teknologi: nytænkning gennem funktion, fremstilling, miljø, materialer, planlægning og teknikker

Kom/IT: kommunikationsformer, kampagner og stradegier

Samfundsfag: en samfundsfaglig vinkel af bærdygtig udvikling i et moderne samfund

Matematik: opmåling og beregning

 

Temaerne kan omhandle:

-          Havnemiljø, hvor man arbejder med innovative udvikling

-          Arkitektur og udtryk med nye og bæredygtige tiltag

-          Grønne områder og parkmiljø

-          Byplanlægning og infrastruktur

-          Urban og bymiljø

-          Organisationsforståelse og marketing

 

Tema: VirksomhedssamarbejdeBæredygtige løsninger og produktudvikling

Studieretningen arbejder meget virksomhedsorienteret på forskellige plan og temaerne laves i et samarbejde med en virksomhed, der kommer med problemstillinger eleven skal løse. Der arbejdes med forskellige integrerede design- og produktprocesser.

Tema HTX

 


I 2.g er der typisk et forløb, hvor eleverne kommer til udlandet en måned og har samarbejde med virksomheder. Her anvender man de forskellige teorier i praksis.

 

Fagene kan bl.a. bidrage med:

Kom/IT: nudging og brandingteorier

Design: produktdesign, designløsninger

Teknologi: manualer, tegning, teknik, viden, organisation og produktløsninger

Samfundsfag: virksomhedsanalyser i praksis

Engelsk: engelsk kulturforståelse og sproglige færdigheder både skriftligt og mundligt

Dansk: anvendelse af sproget skriftligt og mundligt i forskellige sammenhænge

Matematik: matematik og regning der er relevant i en virksomhed

 

Temaerne kan omhandle:

-          Social bæredygtighed, økonomisk bæredygtighed, miljømæssig bæredygtighed

-          Produktudvikling, innovation

-          Virksomhedssamarbejde på forskellige plan

-          Virksomhedsanalyse i ind- og udlandet

-          Markedsføringsstrategier, kommunikativ adfærdsregulering og sociale medier

 

Tema: Oplevelsesdesign - Social merværdi og idégenerering

Handler om at skabe merværdi – symbolsk, emotionel, socialt og kulturelt gennem interventioner og designløsninger, samt at analysere forskellige forudsætninger, udtryk, betydning og sammenhænge for oplevelsers potentiale i forskellige løsningsmuligheder.

gruppearbejde htx

 


Der arbejdes med at tilrettelægge og planlægge rammer og hændelsesforløb samt udvikle genstande, der kan bidrage til interessante og relevante oplevelser.

 

Fagene kan bl.a. bidrage med:

Kom/IT: narrative oplevelser og formidling

Teknologi: adfærdsteknologi, implementering af nye innovative løsninger og teknologi

Design: adfærdsdesign, nye udtryk, miljøer og signalværdier

Samfundsfag: adfærdsforståelse, kultur og samfund

Fysik: illusioner, el og belysning, beregning på tryk og modstandskraft

 

Temaerne kan omhandle:

-          Aktiviteter, turisme og events i byen

-          Internationalisering af events og aktiviteter

-          Miljø og bæredygtighed på flere plan

-          Smart living

-          Transmedia og multimodalitet