Videreuddannelse

Med studieretningen Fysikkens verden får du ”det store kørekort” til alle naturvidenskabelige, tekniske og samfundsfaglige uddannelser. Med idéhistorie på B-niveau opfyldes et af kravene til humanistiske uddannelser. 

Se alle videregående uddannelsesmuligheder på adgangskortet.