Introforløb

På denne side kan du læse, hvordan din første tid som ny elev på Aalborg Tekniske Gymnasium kommer til at forløbe.

På din første skoledag, onsdag den 10. august 2016, skal du møde kl. 8.15 på den afdeling, hvor du er tilmeldt din studieretning. Efter en kort velkomst samles alle elever i klasserne, hvor I bl.a. hilser på jeres lærere og klassekammerater, får information om UDDATA+, får udleveret bøger og lærer skolens fysiske rammer at kende.

Fra torsdag-fredag er der intro-tur for alle 1.g-klasser, hvor I bliver rystet sammen gennem en række af spændende og udfordrende aktiviteter. Hensigten med introforløbet er at styrke sammenholdet i klassen på et tidligt tidspunkt og dermed sikre de bedste betingelser både fagligt og socialt.

Fra mandag i anden uge er der almindelig, skemalagt undervisning.

2. og 3. g'ere starter den 11. august 2016. Mødetidspunkt vil fremgå af jeres skema fra 1. august.